Asmenybės vystymasis : kelias į savęs atradimą

Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Asmenybės vystymasis: kelias į savęs atradimą
Edition:
2-asis patais. ir papild. leid.
Publication Data:
Kaunas : Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2000.
Pages:
246 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių ir rodyklės. Reikšminiai žodžiai: Asmenybė; Asmenybės vystymasis; Asmenybės vystymasis, bendravimas, branda; Branda; Jaunystė; Krikščioniškosios ir humanistinės vertybės; Vaikystė; Vystymasis; Adolescence, maturity; Childhood; Christian and humanistic values; Development; Development of personality; Personality; Personality development, communication, maturity.
Contents:
Įvadas — Autorių žodis — I. Gera pradžia – viso gyvenimo pagrindas — Tėvų įtaka — Vaiko psichinis vystymasis — Aplinkos veiksniai — Autogeniškumo ribos — II. Svarbūs vaiko auklėjimo tarpsniai — Geros pradžios vertė — Tolesnis psichinis vystymasis — Identiteto įgijimas — Žaidimų ir piešimo vaidmuo — Mokykla ir mokytojas — Vaiko poreikiai — Klusnumo klausimas — Talento atradimas — Objektyvumo skatinimas — III. Bendravimo būdai — Kalbėjimas ir kalba — Neverbalinis bendravimas — Suvokimo įtaka bendravimui — Komunikacijos kryptys — Interakcinis bendravimas — IV. Brendimas ir branda — Požiūris į save ir į kitus — Nepriklausomumo siekiai — Identiteto problema — Tapatybės suvokimas — Gyvenimas subręstant — Žvilgsnis į viduramžį — Vyrų ir moterų identiteto skirtumai — V. Jaunimo ugdymo problemos — Antroji televizijos karta — Alkoholis ir rūkymas — Pavojų sūkuriui plečiantis — Draugystės reikšmė — Jaunimas ir Bažnyčia — Viską apžvelgiant — VI . Dorinis vystymasis — Doros problema — J. Piaget požiūris — L. Kohlbergo darbai — Dorinio vystymosi padėtis Lietuvoje — VII. Išorinė tvarka ir vidinė darna — Tvarkos principas — Žmogaus prigimties sklaida — Atrandant save — Uždavinių formulavimas — VIII. Inteligentas ir jo uždaviniai — Inteligento sąvoka Lietuvoje — Inteligentiškumo esmė — Kokie yra pagrindiniai inteligento uždaviniai? — IX. Psichinė įtampa: priežastys ir pasekmės — Psichinė įtampa ir priežastys — Psichinės įtampos pasekmės — Kaip apsisaugoti nuo psichinės įtampos — Kaip siekti subrendimo.— X. Sugestyvumas ir hipnozė — Sugestyvumo taikymas — Hipnozės vaidmuo — Transo labirinte — XI . Suaugusiųjų gyvenimo sunkumai ir jų tikrinimas — Psichinė įtampa, konfliktas — Asmeninės krizės — Streso anketa — XII. Asmenybės subrendimo kriterijai — Adlerio ir Jungo mintys — Eriksono ir Berne kriterijai — Vidinės kontrolės klausimas — Savisklaida ir identitetas — Autentiškumas ir laisvė — Autentiškumas ir kompetencija — Brendimo pilnatvė — XIII. Asmenybės ugdymą apžvelgus — Mokymo reikšmė — Suaugusiojo uždaviniai — Vardų ir dalykų rodyklė.
Keywords:
LT
Branda; Jaunystė; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Vaikai / Children; Vaikystė; Vystymasis; Psichologija / Psychology.
ISBN:
9986418143; 9986501024
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36310
Updated:
2022-01-22 10:32:20
Metrics:
Views: 267
Export: