Būsimųjų kūno kultūros ir sporto pedagogų vertybinės orientacijos : svarbiausių gyvenimo sričių ir jose realizuojamų terminalinių vertybių raiška

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būsimųjų kūno kultūros ir sporto pedagogų vertybinės orientacijos: svarbiausių gyvenimo sričių ir jose realizuojamų terminalinių vertybių raiška
Alternative Title:
Future physical education and sports pedagogy teachers' value orientations: main life spheres' terminal values and their exspression
In the Journal:
Mokslas ir edukaciniai procesai [Science and process of education]. 2009, Nr. 3 (9), p. 44-62
Keywords:
LT
Gyvenimo sritys; Gyvenimo sritys, raiška; Raiška; Studentai; Terminalinės vertybės; Vertybinės orientacijos.
EN
Expression; Life areas; Spheres of life; Students; Terminal values; Value orientations; Values orientation.
Summary / Abstract:

LTDarbo tyrimo objektas – kūno kultūros ir sporto pedagogikos specialybės studentų svarbiausių gyvenimo sričių ir jose realizuojamų terminalinių vertybių raiška. Tyrimo tikslas – nustatyti vertybes, kuriomis vadovaujasi kūno kultūros ir sporto pedagogikos specialybės studentai, atskleisti jų tarpusavio priklausomybę bei diferenciacijos tendencijas. Atlikta mokslinės literatūros analizė padėjo apibendrinti itin sudėtingą vertybių sampratą, nustatyti tas vertybių tyrimų kryptis, kurios iki šiol mokslininkams buvo aktualiausios. Tyrime, kuris buvo vykdomas 2009-aisiais metais, dalyvavo 203 Šiaulių universiteto kūno kultūros ir sporto pedagogikos specialybės studentai, iš kurių 101 studijuoja nuosekliosiose, o 102 – ištęstinėse studijose. Tyrimui pasirinktas I.G. Senino (1991) adaptuotas (šio straipsnio autorės modifikuotas) terminalinių vertybių klausimynas, kuris buvo sudarytas specialiai vertybinių orientacijų tyrimams pagal M. Rokeach žmogiškųjų vertybių vertinimo metodiką. [Iš leidinio]

ENThe object of this research is education and sports pedagogy students' main life spheres' terminal values and their expression. The goal of the research is to define values which are fol­lowed by physical education and sports pedagogy students as well as identifying their inter-subordination. The scientific literature was analysed in the beginning of the research. It helped to summarize quite complicated conception of values, establish the research trends of these values, which had been very topical for the scientists. The questionnaire was performed in 2009. 203 students from physical education pedagogy participated in the research of whom 101 were full time students and 102 were extramural students. A questionnaire of terminal values adapted by I.G. Senin (1991) was chosen for the research. It was made for the research of value orientation under M. Rokeach assessment methodology of human values. Summarized research data proved that physical education and sports pedagogy students highly value spiritual satisfaction. A big part of physical education and sports pedagogy students are identified as having a strong orientation towards material values.The least important for the students, who participated in the research, are family relations and the values accentuated there. Therefore, the expressions of particular achievements and self development values are very important. The least attention the respondents paid to the individuality. The most important life sphere for the students who participated in the research is education and self development. This sphere, apparently, has a great influence on planning one's professional career and other references in life. The correlation analysis of the research data revealed that those demographic respondents' characteristics do not depend on understanding of values very much and the relations of present and making values are more important. [From the publication]

ISSN:
1822-4644; 2345-0681
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41200
Updated:
2017-09-16 20:21:07
Metrics:
Views: 9
Export: