Communication as an essential element of pedagogical process

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Communication as an essential element of pedagogical process
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2010, Nr. 4 (53), p. 189-200
Keywords:
LT
Komunikacija; Leonas Jovaiša; Pedagoginiai santykiai; Pedagoginė sąveika.
EN
Communication; Leonas Jovaisa; Leonas Jovaiša; Pedagogical interaction; Pedagogical relations.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas paminėti vieno iš žymiausių Lietuvos edukologų – Leono Jovaišos – metines. Darbe gvildenama Jovaišos edukacinės komunikacijos koncepcija, kuri suvokiama kaip tikslingas vertingos informacijos perdavimas, jos įkūnijimas pedagoginiame bendravime ir pedagoginiuose santykiuose. Straipsnyje aptariama komunikacijos esmė ir prasmė, taip pat tarpasmeninių santykių raiška mikro (šeima, mokykla) ir makro (tarptautinis bendravimas) aplinkoje. Jovaišos įžvalgos nūdien tampa vertingomis metodologinėmis pasparomis naujiems edukologijos tyrimams, o jo darbai leidžia jį vadinti žymiausiu komunikacinės pedagogikos atstovu Lietuvoje. Straipsnyje atskleidžiama, kad Jovaiša nuosekliai tyrinėjo tarpasmeninės komunikacijos pagrindus. Profesoriaus apibrėžta komunikacijos samprata leidžia tęsti įvairiapusį komunikacijos, ne tik kaip psichologinio, bet ir edukacinio proceso, tyrimą. Jo įžvalgos apie bendravimą šeimoje deda pagrindus šeimos edukologijos plėtojimui. Kūrybinio prado atskleidimas pedagoginiame bendravime grindžia novatoriškus mokyklos bendruomenės tyrinėjimus. Tolesni tarptautinio bendradarbiavimo tyrimai gali tapti tarpkultūrinės edukologijos pamatu. Tad ši Jovaišos darbų analizė suponuoja mintį, jog profesoriaus idėjos pralenkė laiką. Jo mintys, išplėtotos XX a. pabaigoje, deda svarų indėlį į šiuolaikiniuos edukologijos tyrimus Lietuvoje. Straipsnis atskleidžia Jovaišos darbų aktualumą ir nurodo būtinybę juos nuodugniai tirti.

ENThe article aims to commemorate the anniversary of L. Jovaiša, one of the most prominent Lithuanian educational scientists. The article analyses the conception of education by L. Jovaiša, which is seen as purposeful communication exchanging value information as well as its expression in the contexts of pedagogical meeting, pedagogical interaction and relations to be developed. The article discusses the aspects of communication content as well as spread of interpersonal relations in micro (family, school) and macro (international) environments. Insights by L. Jovaiša determine the methodological guidelines for new educational researches and his works allow for ranking him as the most prominent representative of communication pedagogy in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28846
Updated:
2018-12-17 12:50:27
Metrics:
Views: 25    Downloads: 6
Export: