Nepamokinė veikla kaip sutrikusio regėjimo paauglių socialinių įgūdžių ugdymo veiksnys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nepamokinė veikla kaip sutrikusio regėjimo paauglių socialinių įgūdžių ugdymo veiksnys
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2007, t. 19, p. 69-81
Keywords:
LT
Negalia. Neįgalieji / Disabilities. Disabled persons; Socialinė politika / Social policy; Socialinis ugdymas / Social education; Specialusis ugdymas / Special education; Sutrikimai / Disorders.
Summary / Abstract:

LTIškeliama regėjimo neįgalumą turinčių paauglių socialinių įgūdžių ugdymo problema, kaip svarbi asmens socialinės integracijos į visuomenę sąlyga. Straipsnyje svarbiausias dėmesys skiriamas nepamokinei veiklai, kaip svarbiam pedagoginiam veiksniui, determinuojančiam socialinių įgūdžių raidą. To siekiant atskleidžiamas veiklos tikslingumo, asmeninio ir socialinio reikšmingo savarankiškumo ir santykių humaniškumo ryšys su socialiniais įgūdžiais (intrapersonaliniais, interpersonaliniais bei veiklos ir bendradarbiavimo). Nemažai vietos straipsnyje skiriama sutrikusio regėjimo paauglių nepamokinės veiklos ypatumams atskleisti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Socialinė integracija; Nepamokinė veikla; Socialinių įgūdžių ugdymas; Sutrikusio regėjimo paaugliai; Social integration; Out- of- class activity; Social skills training; Teenagers with vision disability.

ENThe article raises the problem of nurturing of social skills of optically handicapped adolescents as an important condition for social integration of a person into the society and dedicates the most significant attention to extracurricular activities as an important pedagogical factor, determining the development of social skills. For the said purpose the relation between the expedience of the activities, self-sufficiency of the personal and social significance and humaneness of the relations with the social skills (intrapersonal, interpersonal and activity and cooperation) is revealed. The article dedicates significant attention to the peculiarities of extracurricular activities of optically handicapped adolescents.

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13629
Updated:
2018-12-17 11:59:19
Metrics:
Views: 50    Downloads: 1
Export: