Paauglių orumo ugdymasis, kaip moralinio brendimo sąlyga

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paauglių orumo ugdymasis, kaip moralinio brendimo sąlyga
Alternative Title:
Adolescents education of dignity is necessary condition for moral maturity
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2006, Nr. 4 (37), p. 121-132
Keywords:
LT
Paaugliai / Adolescents.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje orumas aptariamas, kaip dorybių branduolys. Žmogaus orumas atskleidžia visą asmenybės dvasinio pasaulio grožį, rodo vidinį žmogaus didingumą: kaip jis save vertina, kaip suvokia savo, kaip asmens, svarbą. Siekis ugdytis orumo jausmą yra įgimtos žmogaus savigarbos reikmės ir savęs vertinimo rezultatas. Paauglystėje jis veiksmingas taikant saviauklos ir saviugdos metodus. Paauglių orumui ugdytis padeda ir neformalus ugdymas, nes būtent neformaliai bendraujant paauglių tarpusavio santykiuose galima įžvelgti orumo apraiškų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dorybė; Moralinis brendimas; Orumo ugdymasis; Paauglių orumas; Dignity of adolescents; Education of dignity; Moral; Moral maturity.

ENThis article discuses dignity as a core of all virtues. Human dignity shows the beauty and richness of person’s spiritual world and discloses human’s inner majesty. Dignity also shows how person appreciate himself/herself, how he/she understands self importance. Person’s desire for nurturing of human dignity in himself/herself is a sign of natural self respect and high self esteem. Education of dignity in adolescence can be carried out by application of self-education methods. Also important factor in upbringing dignity in adolescents is informal and non formal education. In correlation between teenagers we can find manifestation of dignity. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34106
Updated:
2018-12-17 11:54:56
Metrics:
Views: 27    Downloads: 4
Export: