Savanorių, dalyvaujančių socioedukacinėse veiklose, skirtose asmenims, turintiems psichinę negalią, altruizmo ugdymosi patirtys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Savanorių, dalyvaujančių socioedukacinėse veiklose, skirtose asmenims, turintiems psichinę negalią, altruizmo ugdymosi patirtys
Alternative Title:
Altruistic experiences of volunteers who participate in the socio-educational activities for people with mental disorders
In the Journal:
Pedagogika. 2013, 110, p. 115-122
Keywords:
LT
Socialinis ugdymas / Social education; Specialusis ugdymas / Special education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomi savanorių, dalyvavusių socioedukacinėse veiklose, skirtose asmenims, turintiems psichinę negalią, altruistiniai išgyvenimai ir patirtys. Tyrimo tikslas – atskleisti savanorių, dalyvavusių socioedukacinėse veiklose, skirtose asmenims, turintiems psichinę negalią, altruizmo ugdymosi patirtis. Šios patirtys leis nustatyti savanorių altruizmo ugdymąsi skatinančius veiksnius ir raiškos charakteristikas. Kokybiniame tyrime dalyvavo 12 savanorių, dalyvavusių socioedukacinėse veiklose, skirtose psichinę negalią turintiems asmenims. Tyrimo rezultatai išryškino savanorių teigiamą patirtį, kurie siejami su sėkmingu altruizmo ugdymusi per asmeninių nuostatų transformaciją, savojo „Aš“ plėtojimu, atskleistu per savęs pažinimo, pasitikėjimo savimi bei sėkmingų tarpusavio santykių su asmenimis, turinčiais psichinę negalią, patirtis. Šie veiksniai yra pamatiniai siekiant sėkmingos altruizmo saviugdos. Pagrindiniai altruizmo ugdymąsi iš savo patirties slopinantys veiksniai yra: neigiamos savanorių emocijos ir patirtys bendraujant su asmenimis, turinčiais psichinę negalią, ir darbuotojais, informacijos apie psichinę negalią stoka bei skausmo, baimės, išgąsčio, nerimo ir gailesčio jausmai. Pastarosios emocijos siejamos su negalia, savanorių bejėgiškumu, pastangų bei motyvacijos padėti neįgaliesiems trūkumu. Tyrimo rezultatai parodė savanorių, dirbančių su neįgaliais asmenimis, informavimo, konsultavimo ir psichologinės paramos savanoriavimo metu reikalingumą bei savirefleksijos įgūdžių ugdymo poreikį. [parengta pagal anglišką santrauką]Reikšminiai žodžiai: Savanoriai; Socioedukacinė veikla; Rašytinės refleksijos; Altruistic experiences of volunteers; Socio-educational activities; Written reflections.

ENArticle aims to present the results of volunteers who participate in socio-educational activities for people with mental disorders written reflections analysis based on lived experience. The aim of the research is to reveal altruistic experiences of volunteers who participate in socioeducational activities for people having mental disorders. These experiencies will lead to the identification of stimulating and supressing factors for altruism self-education and characteristics of altruism expression. 12 volunteers who participated in socio-educational activities for people with mental disorders participated in a qualitative research. Results of the research: possitive experience of volunteers is linked to a successful socio-educational activities based on transformation of internal attitudes and values, adequate relationships with people having mental disorders. These factors are the baseline for a successful self-education of altruism. The main barriers for self-education of altruism are as follow: negative emotions and experiences of volunteers linked to a dominant feelings of helplessness and selfdoubt, a lack of information of such kind of disability, negative evaluation and inadequate behaviour of staff in relationship with people with mental disorders. The results of the research showed that there is a need to inform, consult and to support psychologicaly volunteers during voluntaring and to educate a skills of selfreflection. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51612
Updated:
2018-12-17 13:37:49
Metrics:
Views: 32    Downloads: 5
Export: