Vyresniųjų paauglių moralinių vertybių internalizacija įvairaus profilio mokyklose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vyresniųjų paauglių moralinių vertybių internalizacija įvairaus profilio mokyklose
Alternative Title:
Internalization of moral values in different types of school
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2002, t. 9, p. 151-161
Keywords:
LT
Dvasinis tapsmas; Vertybės; Internalizacija; Mokyklos profilis.
EN
Values; Internalization; Type of school; Evaluation; Estimation.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje yra kuriama profilinio mokymo sistema. Visavertį funkcionavimą ši sistema pasiekia bendrojo lavinimo baigiamojoje pakopoje, bet žemesniu lygiu tiesiogiai ar per ugdymo(si) strategijas ji nusileidžia ir į žemesnes grandis. Suprantant profilinio ugdymo pranašumus, o ypač jo įtaką kai kurių dalykų aukštesniam mokymuisi, svarbu aiškintis, kokią jis gali turėti įtaką visam dvasiniam tapsmui. Straipsnyje aptariamos įvairaus profilio mokyklų paauglių moralinių vertybių internalizacijos tendencijos. Tyrimo objektas - paauglių, besimokančių įvairiose mokyklose, vertybiniai požiūriai, išgyvenimai, savo elgesio vertinimai. Kelti uždaviniai išsiaiškinti: a) paauglių požiūrį į save bei mikro- ir makroaplinką; b) požiūrį į terminalines ir instrumentines vertybes; c) dorinių išgyvenimų ypatumus; d) savo elgesio dorinį vertinimą. Atliekant tyrimą taikytas nebaigtų sakinių metodas, Rokeacho vertybinių orientacijų ir Dodonovo emocinių išgyvenimų testai, vertybių aprašai ir anketos. Duomenų statistinė analizė atlikta naudojant SPSS programą. Tyrime dalyvavo 1173 septintų (32,0 proc), aštuntų (33,6 proc.) ir devintų (34,4 proc.) klasių moksleiviai iš įvairių profilių mokyklų. Nustatyta, kad mokyklos profilis nėra lemiamas vertybių internalizacijos veiksnys, bet turi jai didelę įtaką. Pagal santykius su mikro- ir makroaplinka aptartos požiūrio į Dievą ir Bažnyčią, santykių su draugais, santykių su savimi, tauta, motina, tėvu, mokytojais, priešinga lytimi tendencijos skirtingų profilių mokyklose. Aptariami poslinkiai, išryškėję pagal vertybių (tikėjimo, altruizmo, atsakingumo, sąžiningumo ir jautrumo, orumo, solidarumo) pasirinkimą. Nustatytos tendencijos galėtų būti vertingos keliant ugdymo tikslus profilinėms mokykloms.

ENThe type of school has a significant influence on the process of internalization of learners' moral values. On the cognitive level this process is most successful in the learners of catholic, comprehensive and village schools. On the emotional level the results of different types of school are more alike and the differences are not so clearly marked. Moral values give least joy to the learners of sport schools, youth and the humanitarian type of schools. The learners of humanitarian type of school are the ones who consider their behaviour adequate to the moral standards. Young sportsmen display the best-balanced attitude towards both their believed moral values and their evaluation of their own moral behaviour. Essential differences between the type of school and learners' estimation of altruism, responsibility, sensitivity, honesty, solidarity, dignity and faith were found, as well as the tendencies of relationships between micro and macro surroundings (with God, friends, one's self, nation, mother) were established. [From the publication]

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17171
Updated:
2018-12-17 11:01:54
Metrics:
Views: 5    Downloads: 1
Export: