Ekskursijos, kaip edukacinės paslaugos, samprata ir esmė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekskursijos, kaip edukacinės paslaugos, samprata ir esmė
Alternative Title:
Excursion as the educational service: definition and essence
In the Journal:
Keywords:
LT
Ekskursija; Edukacinė paslauga.
Summary / Abstract:

LTPastaraisiais dešimtmečiais ugdymas ne tik Lietuvoj e, bet ir visame pasaulyje išgyvena sudėtingą sparčios kaitos etapą. Į ugdymo turinį įtraukiamos naujos disciplinos, naudojami nauji mokymo būdai ir metodai. Kuo toliau, tuo labiau yra pripažįstamas neformalusis ugdymas bei jo reikšmė formuojant jauną asmenybę. Viena iš neformalių (užklasinių) mokymo metodų yra ekskursija. Šis ugdymo metodas nėra pakankamai atskleistas, aptartas mokslinėje ir metodinėje literatūroje, todėl straipsnyje autoriai siekia atkleisti ekskursijos, kaip edukacinės paslaugos, sampratą ir esmę. Numatydami tolimesnių mokslinių tyrimų kryptis, autoriai bando nustatyti edukacinės veiklos ir jos valdymo tobulinimo galimybes ekskursijoje. [Iš leidinio]

ENIn recent decades, education system of Lithuania as all over the world experiences difficult stage of rapid changes. The education content involves new disciplines, teaching methods and techniques. The importance of non-formal education fro the development of a young personality is recognized as more and more importance. One of non-formal (extracurricular) teaching methods is an excursion. This education method is not sufficiently disclosed and discussed in the scientific and methodical literature, thus the authors of the article seek to reveal the concept and the essence of the excursion as an educational service. Setting direction for further research, the authors try to determine possibilities of improving educational activities and its management in the excursion.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16515
Updated:
2018-12-17 12:15:20
Metrics:
Views: 39    Downloads: 24
Export: