Katalikų tikybos mokytojų profesinių kompetencijų paieška Marijampolės kolegijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Katalikų tikybos mokytojų profesinių kompetencijų paieška Marijampolės kolegijoje
Alternative Title:
Search for professional competences in the teachers of religious education (catholoc) in Marijampolė College
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2007, Nr. 4 (15), p. 11-19
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kompetencija; Kvalifikacija; Neuniversitetinės studijos; Profesinis mokymas; Religinio ugdymo mokytojų mokymas; Religinio ugdymo pedagogika; Religinio ugdymo pedagogikos standartai; Tikybos mokytojų rengimas; Competence; Non-university studies; Pedagogy of religious education; Qualification; Standards for professional training; Training of a teacher of religious education.
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies; Kvalifikacija; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Neuniversitetinės studijos; Profesinis rengimas / Vocational training; Religinio ugdymo mokytojų mokymas; Religinio ugdymo pedagogika; Religinio ugdymo pedagogikos standartai; Ugdymas / Education; Religija / Religion.
EN
Competence; Non-university studies; Pedagogy of religious education; Qualification; Standards for professional training; Training of a teacher of religious education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekta pristatyti Marijampolės kolegijos katalikų tikybos mokytojo profesinių kompetencijų ieškojimo patirtį. Taikyti tyrimo metodai: teologinės, pedagoginės literatūros apžvalga ir analizė; visuotinės Bažnyčios dokumentų analizė; anketinė apklausa; tikybos mokytojų neuniversitetinių studijų standartinės dalies modeliavimas; Marijampolės kolegijos dokumentų analizė. Kintantis Lietuvos švietimo sistemos pobūdis, Lietuvos besikeičiančios visuomenės lūkesčiai, pakitusios ugdymo prielaidos ir biologiniu, ir kultūriniu, ir vertybiniu aspektais bei pažintis su Europos Sąjungos šalyse egzistuojančiais pedagogų rengimo modeliais, ryškina universalesnio, platesnio profilio pedagogų specialistų vertę. Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakultetas tęsia ilgametes pedagogų renginio tradicijas. Tikybos mokytojų kvalifikaciniai empiriniai tyrimai parodė, kad mokyklos vadovų nebetenkina iki šiol buvusių specialistų turimos kompetencijos. Šiuolaikiniam mokytojų rengimui keliamų reikalavimų, Katalikų Bažnyčios dokumentų nuostatų, kvalifikacinio empirinio tyrimo analizės rezultatų derinimas ir modeliavimas sudarė prielaidas parengti dviejų specialybių pedagogo studijų programos standartinę dalį, apibrėžiančią veiklos sritis bei visumą kompetencijų, kuriomis turi pasižymėti žmogus, pasirengęs dirbti pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir tikybos mokytoju. Lietuvių kalbos ir tikybos mokytojų kompetencijų dermė ir sąsajų prasmingumas plečia mokytojo erudiciją, tinkamą pasirengimą dorinio ugdymo darbui mokykloje bei lemia pedagogo asmenybės brandą.

ENGlobalization, processes of European integration, Lithuanian society's wish to provide high quality education challenge teacher training. A precondition for changes in education and taking into consideration biological, cultural and value aspects as well as the knowledge about the dominating teacher training models in the Europe Union countries was the value of training more universal specialists. Long-lasting teacher training traditions are continued in the Faculty of Education and Social Work of Marijampolė College. This empirical research on the teachers of religious education qualification revealed that the College authorities are not satisfied with the competences gained by former specialists. Demands for modem teacher training, attitudes of the Catholic Church outlined in its documents and the results of an empirical research on the specialists' qualification served as a precondition developing standards for the training programs of two specialties teachers, thus defining activity spheres and competences of the future teachers of the Lithuanian language and religious education in basic school. Competences gained by the teachers of the Lithuanian language and religious education broaden their expertise and contribute to the development of personal maturity. [text from author]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37935
Updated:
2018-12-17 12:08:23
Metrics:
Views: 21    Downloads: 1
Export: