Jaunimo socialinis ugdymas katalikiškuose šeimos centruose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunimo socialinis ugdymas katalikiškuose šeimos centruose
Alternative Title:
Social education of youth in the catholic family centers
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2010, Nr. 41, p. 143-158
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Jaunimas; Katalikiški šeimos centrai; Socialinis ugdymas; Catholic family centers; Social education; Youth.
Keywords:
LT
Jaunimas / Youth; Katalikybė. Katalikų Bažnyčia / Catholicism. Catholic Church; Socialinis ugdymas / Social education.
Summary / Abstract:

LTMokslininkų darbai apima platų socialinės aplinkos įtakos jaunimo socialiniam ugdymui spektrą, kur skiriamos šios jaunimo socialinio ugdymo problemos: vertybių diegimas, esant neproduktyvių vertybių propagavimui; kohabitacija, gilinanti panaudos nuostatą į žmogų; skyrybų subkultūra, didinanti jaunimo nepasitikėjimą savimi; jaunimo ankstyva lytinė patirtis, skatinanti psichinio-dvasinio nebrandumo raišką. Katalikiški šeimos centrai turi gilias šaknis jaunimo socialinio ugdymo sistemoje. Šiuose centruose jaunimo socialinis ugdymas sistemingai vykdomas per įvairias rengimosi šeimai programas. Straipsnyje siekiama atskleisti jaunimo socialinio ugdymo katalikiškuose šeimos centruose galimybes pristatant jaunimo socialinio ugdymo problematiką ir parodant katalikiškus šeimos centrus kaip socialinę edukacinę instituciją. Tyrimas grindžiamas neotomizmo metodologine nuostata, taikomi analizės, lyginimo ir interpretacijos metodai. Atlikta analizė leidžia teigti, kad jaunimo socialinio ugdymosi problemas lemia neproduktyvi šeimos psichologinė atmosfera. Katalikiški šeimos centrai teikia socialines-edukacines paslaugas, jų sekcijos veikia daugelyje Lietuvos miestų, dirbama su savanoriais. Socialinis ugdymas, vykdomas per edukacines programas, skirtas plačiai auditorijai - paaugliams, specialistams. Šeimos centrų veiklos kryptis - personalistinė: pabrėžiamas dvasinis žmogaus pradas, dvasinė jo prigimtis ir paskirtis. Ypatingas vaidmuo tenka darbuotojui - jis yra sąveikos, kuriančios tam tikras prasmes su jaunimu, dalyvis.

ENThe scientific research embraces a broad scope of social education of youth where various problems are brought to the analysis: the problem of education of values that comes with the promotion of inefficient values; cohabitation, the subculture of divorces that creates distrust of youth to themselves and the problem of gender identity; the problem of sexual activity of young age that creates psycho-spiritual immaturity. Catholic family centers have a great tradition in the system of social education. The social education of youth in the catholic family centers exercised systematically through various preparation to marriage programs. The aim of this article is to present the problems of youth education and to reveal catholic family centers as educational institution. The research is grounded on the neothomistic point of view with the methods of comparison, analysis and interpretation. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30763
Updated:
2018-12-17 12:53:15
Metrics:
Views: 26    Downloads: 4
Export: