Aukštesniųjų klasių mokinių dorovinės kultūros raiškos tendencijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aukštesniųjų klasių mokinių dorovinės kultūros raiškos tendencijos
Alternative Title:
Moral culture of senior pupils: character and upbringing suggestions
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2008, t. 20, p. 172-186
Keywords:
LT
Dorovinė kultūra; Dorovinės vertybės; Doroviniai vertinimai; Apsisprendimai; Dorovinis elgesys..
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikiniame kultūriniame ir doroviniame kontekste aktualu stiprinti dorovės ir kultūros sąsajas, tačiau dorovinė kultūra edukologijoje nėra plačiai nagrinėjama. Straipsnyje siekiama atskleisti aukštesniųjų klasių mokinių dorovinės kultūros raiškos tendencijas ir jų priklausomybę, siejamą su mokinių lytimi ir pažangumu. Darbe išryškinami dorovinės kultūros pažintinio-vertinamojo komponento lygmens ypatumai, apibūdinami dorovinės kultūros emocinis ir sprendimo priėmimo lygmenys, aprašomos dorovinės kultūros praktinio komponento lygmens ypatybės. Tyrime dalyvavo 390 aukštesniųjų klasių mokinių (15-18 metų amžiaus), iš jų 258 merginos ir 132 vaikinai. Atlikta gautų duomenų analizė atskleidė nepakankamą pažintinio-vertinamojo dorovinės kultūros komponento brandumą. Didesnioji tiriamųjų dalis dorovinius vertinimus grindžia tik savo asmenine gerove, nepakankamai įžvelgia vidinių ir išorinių aplinkybių ryšio. Tai atspindi neaukštą dorovinių vertinimų brandumą. Nustatyta, kad tyrime dalyvavusiems mokiniams reikšmingesnės su dorovinėmis vertybėmis susijusios emocijos, kaip dorovinės kultūros emocinio komponento išraiškos dimensijos. Apsispręsdami, kaip pasielgti, didžioji dalis vyresniųjų mokinių linkusi savanoriškai riboti savo norus bei impulsus pagal dorovinių vertybių reikalavimus, kas rodytų gana aukštą apsisprendimų lygmenį. Kita vertus, nustatyta, kad praktinis dorovinės kultūros lygmuo nėra aukštas. Gauta, kad merginų dorovinė kultūra brandesnė nei vaikinų, o gerai besimokančių mokinių dorovinė kultūra aukštesnė nei blogai besimokančių.

ENThis article discusses the concept of moral culture of senior pupils and presents character of it's manifestation. The components of moral culture are analyzed on the basis of empirical research. The investigation of moral culture was based on the ideas of cognitive anthropology, cultural, existential and hermeneutic philosophy. The object of research was determined as the character of moral culture of senior pupils. The aim of research - to reveal character of moral culture of senior students. […] Character and expression of moral culture, its relations to gender and quality of studies of senior pupils were investigated. The research data showed, that pupils recognize the importance of moral values, but their ability to evaluate situations and behavior is not mature, as less than half of the students showed high level of validity and contextuality of their evaluations. The analysis of the emotional component revealed, that pupils like emotions, which are related to moral values. The ability of decision making is closely related to stability of moral behavior. High level of independence in decision making was revealed. However, not all moral values are implemented in moral behavior. That means, that the maturity of moral culture of higher grade students is not high. The assumption, that increasing of level of evaluation ability can influence decision making and moral behavior of senior pupils was made. […] The investigation showed, that girls and successful students are of more mature moral culture. [From the publication]

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16254
Updated:
2018-12-17 12:14:41
Metrics:
Views: 16    Downloads: 4
Export: