Tendencies of change in youth spirituality in the context of globalisation

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Tendencies of change in youth spirituality in the context of globalisation
Alternative Title:
Jaunuolių dvasingumo kaitos tendencijos globalizacijos procese
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2006, Nr. 3 (53), p. 41-48
Summary / Abstract:

LTApibrėžus dvasingumą kaip asmens autentišką santykį su pasauliu, grindžiamą aukščiausiomis vertybėmis, aptariami 16 – 18 m. jaunuolių vertybių internalizacijos kognityvinio lygmens pokyčiai, užfiksuoti 1998, 2001, 2005 m. Konstatuojama, kad per 8 m. požiūris į vertybes nedaug tepakito. Iš terminalinių vertybių daugiausia pripažintomis išliko brandi meilė, tikra draugystė, vidinė harmonija, laiminga šeima, išmintingumas, mažiausiai pripažintomis – nacionalinis saugumas, išsigelbėjimas, grožis, lygybė, įdomus ir patogus gyvenimas. Pozityviai kito tik požiūriai į laimingą šeimą, negatyviai – į tikrą draugystę. Požiūriai į mažiausiai pripažintas vertybes, nacionalinį saugumą, grožį, lygybę, įdomų ir patogų gyvenimą – svyravo, į kūrybą ir socialinį pripažinimą – silpnėjo. Iš instrumentinių vertybių išsiskyrė didėjantis atsakingumo pripažinimas. Teigiama linkme kito jaunuolių požiūris į drąsą, atlaidumą, mandagumą ir kilnumą, neigiama linkme – į nepriklausomumą, intelektualumą bei išprusimą. Mažiausiai pripažintos vertybės – vaizduotė, išdidumas, pajėgumas, pažiūrų platumas, džiugesys – tapo dar mažiau svarbiomis. Ryškėjo pragmatinės bei hedonistinės vertybių prasmės įžvalgos. Merginos labiau linkusios pripažinti brandžios meilės, vidinės harmonijos, savigarbos ir garbingumo reikšmę, vaikinai – laimingo gyvenimo, laimės, laisvės, malonumų, išprusimo bei intelektualumo. Gimnazijų auklėtiniai – vidinės harmonijos, iš dalies laisvės bei savigarbos, drąsos ir pažiūrų platumo, bendrojo lavinimo mokyklų – atlaidumo, mandagumo, klusnumo. Tad nors vertybių internalizacijos pokyčiai daugiau prilygsta tam tikriems svyravimams, bet kartu įrodo teigiamo požiūrio į vertybes ugdymo aktualumą. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the problem of culture and the dialectics of globalisation. An attempt is made to reveal the attitude of researchers in globalisation and culture towards the influence of globalized culture on human relations as an expression of spirituality. Within this context, new forms of intermediary communication as well as their possible effect on individuals' spiritual becoming are discussed. Having determined spirituality as individuals' authentic relation with the world based on supreme values, peculiarities of changes in upper secondary school students spirituality are identified. On the basis of comparison, the article presents information on the cognitive level of value internalisation and tendencies of its changes observed in 1998, 2001 and 2005. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6070
Updated:
2018-12-17 11:39:30
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: