Spirituality as foundation for adolescents’ socialisation: methodological approaches

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Spirituality as foundation for adolescents’ socialisation: methodological approaches
Alternative Title:
Dvasingumas kaip paauglių socializacijos pamatas: metodologinės prieigos
In the Journal:
Pedagogika . 2014, 116, p. 94-111
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Paauglys; Socializacija; Tapatumo paieška; Žmogaus dimensijos; Dvasingumas; Vertybės
EN
Adolescent; Socialisation; Search for identity; Human dimensions; Spirituality; Values
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje metodologiniu aspektu aptariamos socializacijos problemos, kurios ypač aktualios paauglystėje, nes glaudžiai siejasi su svarbiausiu vyksmu – tapatumo paieška, kuri dėl globalizacijos procesų tampa sudėtingesnė. Socializacija, kaip visuotinis reiškinys, yra susijusi su žmogaus prigimtimi, o jos esminiai parametrai pozityvizmu grindžiamam mokslui yra neprieinami. Tai sunkina ir socializacijos procesų pagavą. Vis daugiau įvairių sričių mokslininkų žvelgia į žmogų kaip į fizinių, psichinių ir dvasinių dėmenų sampyną. Joje dvasinės galios, besiremiančios transcendencija ir sąžine, suponuoja autentiškus vertybinius santykius su supančia aplinka ir savimi. Tuomet psichinės ir fizinės galios tampa asmens įrankiais, kurių kokybė daro poveikį santykių raiškai ir tapatumo formavimuisi. Paauglystėje socializacijos procesai yra sudėtingi, nes dažnai susidaro disbalansas tarp asmens fizinių, psichinių ir dvasinių galių raidos, dėl ko paaugliai patiria itin daug sunkumų vertindami kitus ir save. Kai stringa santykiai realiose situacijose, pagrindiniu socializacijos šaltiniu tampa virtuali erdvė. Kadangi santykiai klostosi vertybių pagrindu, vertybinės orientacijos rodo socializacijos ištakas: paaugliai daugiausia telkiasi į dorovines vertybes, pažintinės vertybės patenka į vidurio poziciją, o mažiausiai reikšmingomis laikomos estetinės. Be to, aiškėja, kokie veiksniai (kultūriniai, socialiniai, lyties ir kt.) daro poveikį dvasinių vertybių internalizacijai. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the problems of socialisation through an methodological aspect. These problems are especially relevant during adolescence due to them being closely related to the most important process – the search of identity, which is becoming increasingly more difficult because of globalisation processes. Socialisation as a global phenomenon is related to the human nature, and its key parameters can not be comprehended and explained by studies based on positivism. This hinders the understanding and perception of the processes of socialisation as well. Increasingly more scientists of different fields see a human as a junction of physical, psychical and spiritual aspects. Inside the spiritual powers, through the use of transcendence and conscience, become the cause of an authentic relationship of values between themselves and their environment. The processes of socialisation are difficult during adolescence because of the often occurring disbalance between the development of physical, psychical and spiritual powers, which is why teenagers have so much trouble evaluating themselves and others. When relationships in real situations get complicated, the virtual environment becomes the main source of socialisation. Since relationships are based on values, value orientations reflect the sources or means of socialisation: teenagers are usually concerned with moral values the most, followed by educational values and lastly aesthetic values. It is also getting clearer which factors (cultural, social, gender, etc.) play a part in forming the internalisation of spiritual values.

ISSN:
1392-0340, 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55092
Updated:
2019-01-21 20:34:41
Metrics:
Views: 16
Export: