Paauglių rizikingo elgesio internete veiksniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paauglių rizikingo elgesio internete veiksniai
Alternative Title:
Factors of teenager’s risky online behaviour
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2014, Nr. 1 (66), p. 1-12
Keywords:
LT
Jaunimas / Youth; Rizikingas elgesys / Risky behavior.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami veiksniai, didinantys ir mažinantys rizikingo elgesio raišką internete. Skiriami vidiniai ir aplinkos veiksniai, skatinantys tokį elgesį. Vidiniai veiksniai struktūruojami individualiu lygmeniu, kuriame skiriama amžiaus ypatumų, asmenybės savybių ir elgesio problemų reikšmė rizikingo elgesio raiškai internete. Aplinkos įtaka – taip pat svarbus veiksnys paauglio rizikingam elgesiui internete. Aplinkos veiksniai struktūruojami šeimos, bendraamžių, mokyklos lygmenimis. Šeimos santykių kokybė, šeimos sudėtis, materialinė padėtis gali tapti rizikingo elgesio internete veiksniu. Reikšmingą vaidmenį paauglystėje atlieka neigiama bendraamžių įtaka, patiriama socialinė atskirtis gali būti susijusi su paauglių polinkiu į rizikingą veiklą internete. Psichologiniai ir socialiniai mokyklos aspektai, akademiniai rezultatai, savirealizacijos galimybės mokyklos veikloje išskiriami kaip tokio elgesio veiksniai. Paauglių rizikingo elgesio internete veiksnių analizė atskleidė, kad svarbu ieškoti teoriškai pagrįstų ir praktiškai patikrintų paauglių saugumą virtualioje erdvėje užtikrinančių būdų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Paaugliai; Rizikingas elgesys internete; Elgesio veiksniai; Teenagers; Risky behavior online; Factors of behavior.

ENToday’s technological advance and rapid development provide teenagers with a lot of opportunities for learning, free time and self-expression. Main factors encouraging teenagers’ risky behavior online are distinguished into internal and environmental. Internal factors are structured in accordance to the individual level, which distinguishes the significance of age characteristics, personal features and behavior problems in regard to the expression of risky actions on the internet. Environmental influence is an important factor in point of risky actions of teenagers on the internet as well. Environmental factors are structured into the levels of family, peers and school. Quality of family relations, family context and circumstance may become a factor of risky behavior online. Negative influence of peers plays a significant role during the adolescence. Social isolation experienced among peers may have coherence with teenagers’ tendency to the risky behavior online. Psychological and social school aspects, academic achievements and self-realization opportunities through school work are also distinguished as factors of such behavior. Analysis of teenagers’ risky behavior online showed that it is important to look for theoretically grounded and practically checked ways of ensuring teenagers’ safety in virtual reality. [From the publication]

DOI:
10.15181/tbb.v66i1.775
ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62251
Updated:
2019-02-17 23:31:23
Metrics:
Views: 67    Downloads: 13
Export: