Absolventų, baigusių bakalauro studijas, požiūrio į dvasines vertybes diskursas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Absolventų, baigusių bakalauro studijas, požiūrio į dvasines vertybes diskursas
Alternative Title:
Discourse of attitude to spiritual values expressed by graduates from bachelor study programme
In the Book:
Straipsnis anglų k: Enkulturation durch sozialen Kompetenzerwerb / Gerd-Bodo von Carlsburg (Hrsg.). Frankfurt, M.: Lang, 2011 (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 22)
In the Journal:
Pedagogika. 2010, 97, p. 16-23
Keywords:
LT
Dvasinės vertybės; Požiūris; Prioritetinės vertybės.
EN
Spiritual values; Attitude; Priority values.
Summary / Abstract:

LTAbsolventų požiūris į dvasines vertybes taikant skirtingas metodikas rodo tas pačias tendencijas. Virtualioje situacijoje, išreiškiančioje apibendrintą požiūrį į dvasines vertybes, absolventai prioritetus skiria gėrio, įkūnijamo sąžiningumu, orumu, iš dalies atsakingumu, sklaidai. Į tarpinę grandį patenka grožio pajautimas bei solidarumo ir atsakingumo apraiškos, o mažiausiai reikšmingas tikėjimo ir kūrybiškumo įprasminimas. Pažymėtina, kad tarp dorovinių vertybių žemi altruizmo vertinimai, be to, nė viena asmenybės savybė, tiesiogiai nesietina su dvasiniu tapsmu, nebuvo aukščiausiai vertinama. Realioje situacijoje daugiausia dėmesio taip pat skiriama dorinėms vertybėms, tik jos kitaip išsidėsto: dažniausiai nurodomos jautrumo apraiškos, beveik du kartus pranokstančios atsakingumą, orumą, sąžiningumą, taip pat labiausiai pripažįstamus. Keičiasi tiesos reikšmingumo prioritetai: dažniau nurodomos tikėjimo apraiškos, ypač dvasinės vienybės pajauta, perpus rečiau - išmintingumas. Tačiau altruizmas, solidarumas, kūrybiškumas, grožėjimasis, kaip ir virtualioje situacijoje, lieka tik mažumos potyriais. Ateitis siejama su laimingos šeimos, brandžios meilės, vidinės harmonijos, sveikatos, laisvės didžiausiu pripažinimu, kurį atliepia nuo trijų ketvirtadalių iki pusės respondentų kaip prioritetai nurodytos instrumentinės vertybės - atsakingumas, sąžiningumas, altruizmas, jautrumas. Mažiausiai reikšmingos tarp terminalinių vertybių: malonumai, patogus gyvenimas, išganymas, nacionalinis saugumas, o tarp instrumentinių - paklusnumas, išdidumas, vaizduotė, pajėgumas. Tokios vertybių sąsajos rodo absolventų vertybinių orientacijų stabilumą ir, žinoma, tyrimo validumą.Absolventų profesiniai ketinimai turi statistiškai reikšmingą sąryšį su atsakingumo, sąžiningumo, tikėjimo, orumo apraiškomis. Tai patvirtina, kad dvasinė branda daro poveikį profesiniam kryptingumui. Panašus absolventų, jau dirbančių pedagogų ir mokinių vertybių pasirinkimas kelia naujas pedagogines problemas, sietinas su šiuolaikinės visuomenės iššūkiais ugdyti inovatyvų, kūrybišką žmogų, t. y. žadinti tas galias, kurias pedagogai laiko mažiau svarbiomis. [Iš leidinio]

ENThe attitude of graduates to spiritual values reveals similar tendencies applying different methodologies. In virtual situation, the graduates prioritise the spread of the good, honesty, dignity and partially responsibility. The sensation of the beautiful and the spread of solidarity and responsibility were evaluated as less important, whereas faith and creativity as well as altruism were ranked lowest. In real situation, the moral values also prevail. Only the manifestations of the most frequently mentioned sensitivity arc pointed to as most relevant twice as often as the other prioritised values such as responsibility, dignity and honesty. The evaluation of the dimension of the true changes: more frequently the manifestations of faith arc prioritised; wisdom is seen as relevant twice as seldom, whereas altruism, solidarity, creativity and admiration arc perceived as relevant only by a small number of the respondents. The respondent perceive future attaching the biggest relevance to happy family, mature love, internal harmony, health and freedom, which arc accompanied by prioritised instrumental values such as responsibility, honesty, altruism and sensitivity. Such links of values demonstrate the stability of graduates' value-based orientations. Prioritisation of similar values characteristic of both graduates, already working as educators, and school learners raises new pedagogical problems that arc related to contemporary challenges to educate an innovative and creative personality. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25004
Updated:
2018-12-17 12:41:27
Metrics:
Views: 21    Downloads: 11
Export: