Kriminologija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kriminologija
Publication Data:
Vilnius : LTU Leidybos centras, 2001-2004.
Pages:
2 d
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Kriminologija; Nusikalstamumas; Baudžiamoji teisė.
EN
Criminology; Criminality; Criminal law.
Summary / Abstract:

LTDabartinė kriminologija yra labai platus mokslas. Vadovėlio tikslas - išdėstyti kriminologijos pradus - bendrąsias kriminologijos problemas, kurios yra svarbios nepaisant, kokia konkrečia problema domimasi ir atskleisti naujas problemas, pirmiausia korupcijos ir organizuoto nusikalstamumo. Šie dalykai ypač domina gretutinių teisės ir ne teisės specialybių (Valdymo, ekonomikos) atstovus. Vadovėlis (kaip ir kai kurie įstatymų kodeksai) yra iš dviejų dalių - bendrosios ir ypatingosios. Bendrojoje dalyje aptariamos bendriausios kriminologijos problemos, ypatingojoje - kai kurios specifinės. Antroji "Kriminologijos" dalis skirta taikomosios kriminologijos problemoms, ypač nusikaltimų prevencijai ir nusikalstamumo prognozei.

ENModern criminology is a very wide field of science. The aim of the textbook is to present the origins of criminology, general problems, which are important irrespective of a given problem and to reveal new problems, i.e. corruption and organised crime. These subjects are of particular interest for representatives of law specialities and those specialities related to law (management, economy). The textbook (like some codes) consists of two parts – the general and the specific part. The general part discusses the most common issues of criminology, the specific part deals with certain specific problems. The second part of “Criminology” is dedicated to issues of applied criminology, especially to crime prevention and forecast.

ISBN:
9955442646 (bendras); 9955442638 (d. 1); 9955563893 (d. 2)
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47349
Updated:
2020-07-28 20:33:50
Metrics:
Views: 240
Export: