Grožis ir menas: estetikos ir meno filosofijos idėjų istorija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Grožis ir menas: estetikos ir meno filosofijos idėjų istorija
Alternative Title:
Art and beauty History: of ideas of aesthetics and philosophy of art
Edition:
2-asis leid., pataisytas.
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus dailės akademija, 1996.
Pages:
707 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Įvadas. Estetikos ir meno filosofijos istorijos objektai, šaltiniai, periodizacija ir istoriografija — Didžiosios rytų tradicijos : Grožis ir estetiniai kanonai Senovės Rytų civilizacijose ; Senovės Egiptas ; Šumerai ir Babilonas ; Senovės žydai ; Senovės iranėnai ; Indija : Specifiniai tradicinės indų estetikos bruožai ; Senovė : Vedų estetika ; Upanišadų estetinės idėjos ; Klasikos laikotarpis : “Natyašastros” estetinių idėjų pasaulis ; “Gitalamkara” ir muzikinės estetikos principai ; “Čitralakšana” ir klasikinės tapybinės estetikos sklaida ; Viduramžiai ir naujieji amžiai : Viduramžių estetikos savitumas ; Scholastinės estetikos principai ; Alamkarikų mokykla. Bhamaha, Dandinas, Vamana ; Tantrizmas ir Kašmyro simbolinės poetikos mokykla ; Anandavardhanos dhvani teorija ; Tantrizmo idėjų sintezė Abhinavaguptos estetinio išgyvenimo koncepcijoje ; Eklektinės teorijos. Višvanatha, Jagannatha ; Kinija : Kinų estetikos savitumas ; Senovė : “Permainų knyga” („1 ching”) ir filosofinės estetikos ištakos ; Klasikos laikotarpis : Konfucijus ir konfucianizmas ; Lao tzu irtaoizmas ; Taoizmo estetinės kategorijos ; Chuang tzu meno filosofija ; Viduramžiai ir naujieji amžiai : Neotaoizmo estetikos iškilimas ; Fengliu (“vėtros ir srauto”) estetika ; Ankstyvoji peizažinės tapybos estetika ; Ch’an suklestėjimas ir Tang’ų laikų estetikos raida ; Sung’ų neokonfucianizmas ir kinų renesanso estetikos sklaidos ypatumai ; Wenjenhua (“intelektualų”) ; Kuo Hsi ir Yuan laikų akademinės estetikos idėjų evoliucija ; Shi tao ir Wang Kai.Japonija : Specifiniai japonų estetikos bruožai ; Estetinės minties užuomazgos Asukos ir Naros epochose ; Heiano epochos estetika ; Zen estetikos iškilimas Kamakuros ir Muromachi laikotarpiais ; Zen estetikos ir meno principai ; “Meno kelias” (Gei-doh) Fujiwara’os Teika’os estetikoje ; Zeami estetinė teorija ; Specifiniai Tokugawa’u epochos estetikos bruožai ; Matsuo Basho estetikos ir meno pasaulis ; Motoori Norinaga ; Arabų-musulmonų pasaulis : Islamo estetikos savitumas ; Filosofinės estetikos ištakos ; Al Farabis ; Ibn Sina ; Sufijų estetika ; Al Gazalis ; IbnArabis — Vakarų tradicijos tapsmas : Antika : Antikos estetikos savitumas — Heraklitas. Pitagoriečiai. Demokritas ; Sokratas ir sofistai ; Platono estetinė teorija ; Aristotelis apie grožį ir meninės kūrybos prigimtį ; Pagrindiniai helenizmo estetikos bruožai ; Plotino estetinė teorija ; akarų Europos viduramžiai : Viduramžių estetikos savitumas ; Augustinas ir Boecijus ; Romaniškoji estetika ir menas ; Gotika ir scholastinės estetikos principai ; Tomas Akvinietis ; Vakarų Europos renesansas : Renesansas kaip pasaulinės kultūros reiškinys ; Tipologiniai renesanso estetikos bruožai ; Italų renesansinė estetika ; Florencijos humanistų Ficino ir Mirandola’os estetika ; Posūkis į empirizmą Leonardo da Vinci estetinėje teorijoje ; Michelangelo meno teorija ; Diirerio absoliutaus grožio formulės ieškojimai ; Švietimas : Anglų “skonio kritika” ; Menotyrinės problematikos iškilimas prancūzų švietėjų teorijose ; Specifiniai vokiečių švietėjų estetikos bruožai ; Estetikos mokslo išsiskyrimas Baumgarteno filosofijoje ; Istorinės meno filosofijos tendencijos Winckelmanno veikaluose ; Klasikinė vokiečių filosofija : Estetika ir meno filosofija Kanto sistemoje ; Schellingo meno filosofijos idėjų evoliucija ; Hėgelio meno filosofijos sistema ir metodas.Iracionalumas : Iracionalios “valios” metafizika Schopenhauerio meno filosofijoje ; “Egzistencinės krizės” atspindžiai Kierkegaard’o estetinėje koncepcijoje ; Nietzsche ir reliatyvistinės meno filosofijos metmenys. Naujos metodologinės perspektyvos : Spekuliatyviųjų koncepcijų krizė ir naujų metodologinių orientacijų sklaida : Kultūrologinė Burckhardto koncepcija ; SociologinėTaine’o meno filosofija ; Nuo psichologinės estetikos į meno psichologiją ; Formalioji mokykla : Teorinės formalizmo ištakos ; Fiedlerio meno imanentiškumo teorija ; Rieglio meno raidos koncepcija ; Wölfflino “bevardė meno istorija” ; Intuityvizmas : Intuityvistinė Bergsono meno filosofija ; Lyrinės intuicijos iškilimas Croce’s koncepcijoje ; Psichoanalizė : Freudo meninės kūrybos koncepcija ; Kolektyvinės pasąmonės vaidmuo Jungo meninės kūrybos teorijoje ; Fenomenologija : Fenomenologinės estetikos ištakos ; Ingardeno meno kūrinio daugiasluoksniškumo koncepcija ; Dufrenne’o estetinės patirties fenomenologija ; Egzistencializmas : Transcendencija ir menas Jasperso koncepcijoje ; Menas ir būtis Heideggerio meno filosofijoje ; Kūrybos problemos Sartre’o estetikoje ; Hermeneutika : Hermeneutinės interpretacijos ištakos ; Heideggeris ir ontologinė meno kūrinio interpretacija ; Gadamerio hermeneutinė meno filosofija ; Meno sociologija : Meno sociologijos ištakos ; Lalo ir Souriau ; Francastelis ir šiuolaikinė prancūzų meno sociologija ; Meno istorijos filosofija : Panofsky’o transcendentali meno filosofija ; Gombricho iliuzinio meno koncepcija ; Hauserio socialinė meno istorijos filosofija ; Moderniojo meno filosofija : Ortega’os y Gasseto meno dehumanizacijos teorija ; Formos instinkto iškėlimas Reado meno filosofijoje ; Malraux “įsivaizduojamojo meno muziejaus” koncepcija.Baigiamosios pastabos : Chronologija ; Terminų žodynėlis ; Santrumpų sąrašas ; Literatūra ; Asmenvardžių rodyklė ; Reziumė anglų kalba ; Turinys prancūzų kalba ; Turinys anglų kalba ; Turinys rusų kalba.
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy.
Summary / Abstract:

LTReikšminiai žodžiai: Grožis, menas, estetika, filosofija, Rytai, Vakarai; Beauty, Art, Aesthetics, Philosophy, East, West.

ENThe monograph is one of the first in the world literature covering the main traditions of aesthetics and philosophy of art of the East and the West. A concise universal history of ideas of aesthetics and philosophy of art is presented in a conceptual way. In the first book ("The Great Oriental Tradition"), the sources of aesthetics ideas of Egypt, Sumer, Babylon, Palestine and Iran are overviewed and traditional Indian, Chinese, Japanese, Islamic and the Arabian concepts are discussed in detail. The second book ("The Development of Western Tradition") is devoted to the most influential theories of Antiquity, the Middle Ages, the Renaissance, the Enlightenment, classical German philosophy and irrationalism. The third book ("The Methodological Prospects") deals with the spread of theories of the post-Hegelian epoch. The J. Burckhard’s, H. Taine’s, positivist, psychological, formalist, intuitivist, psychoanalystic, phenomenological, existentialist, etc. concepts, as well as various concepts of art sociology, art psychology, philosophy of art history and philosophy of modern art are analyzed. The author intentionally focuses his attention on the less known "marginal" and "critic" phases of development of aesthetic thought and philosophy of art when innovative ideas and points of view unexpectedly arise. [From the publication]

ISBN:
9986571049
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87134
Updated:
2020-12-09 19:01:48
Metrics:
Views: 662    Downloads: 199
Export: