Meninio ir dvasinio ugdymo integralumas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Meninio ir dvasinio ugdymo integralumas
Alternative Title:
Integrity of artistic and spiritual education
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2011, Nr. 4 (57), p. 167-175
Keywords:
LT
Meninis ugdymas / Art education; Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriama problema, kaip integruoti mokinių meninį ir dvasinį ugdymą, pasiekti meninio ir dvasinio ugdymo vienovės. Atskleidžiami dvasinio ugdymo bruožai, kuriuos implikuoja žmogaus sąlytis su aukštuoju menu. Muzikinio ugdymo pavyzdžiu atskleidžiama meninio-dvasinio proceso sąvoka, apibūdinama meninio-dvasinio, kaip emocinio, estetinio, racionalaus ir dvasinio, pažinimo vienovė, nagrinėjami meninio-dvasinio ugdymo ypatumai, jo edukacinės sąlygos. Daroma išvada, kad visiškai galima meno mokymą pakelti į meninio-dvasinio ugdymo dimensiją. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dvasingumas; Meninis mąstymas; Meninis-dvasinis ugdymas; Pedagoginės sąlygos; Artistic thinking; Artistic-spiritual upbringing; Pedagogical conditions; Spirituality.

ENSubject of this research: how to integrate pupils’ artistic education into personal spiritual upbringing and achieve artistic and spiritual upbringing unity. Spiritual upbringing traits, implicated by a person’s contact with the high art are revealed. With reference to a musical upbringing example artistic-spiritual process concept is revealed, artistic-spiritual knowledge as the unity of emotional, aesthetic, rational and spiritual knowledge is described and artistic-spiritual upbringing peculiarities and its educational conditions are examined. A conclusion is made that there is a real possibility to raise artistic schooling to an artistic-spiritual upbringing dimension. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32994
Updated:
2018-12-17 13:06:33
Metrics:
Views: 40    Downloads: 14
Export: