Universiteto studentų pilietiškumo jausena

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Universiteto studentų pilietiškumo jausena
Alternative Title:
Feling of public spirit university students
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2011, Nr. 3 (56), p. 11-27
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Gimtoji kalba; Jausena; Pilietiškumas; Tautiškumas; Valstybinė kalba; Feeling; Nationality; Native language; Public spirit; State language.
Keywords:
LT
Gimtoji kalba / Native language; Jausena; Pilietiškumo ugdymas / Civics education; Valstybinė kalba; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami šiuolaikinės modernios visuomenės jauno žmogaus tapatumo klausimai: asmens pilietinis tapatumas gali tapti svarbiausia, visus bendruomenės narius jungiančia grandimi. Moksliniu teoriniu aspektu analizuojama pilietiškumo ištakos, pilietiškumo ir tautiškumo santykis, kalba, kaip pilietinės visuomenės narius jungiančioji grandis. Empiriniu tyrimu (psicholingvistiniu, istoriniu, naratyviniu, abstrahavimo, sisteminimo metodais) atskleidžiamas vienas iš universiteto studentų pilietiškumo raiškos rodiklių – jų santykis su gimtąja (valstybine) kalba. [Iš leidinio]

ENThis article discusses the identity subject of a young man in our present modern society: a person's civil identity can become the most important, uniting all the members link. The beginnings of the public spirit, the relation of the public spirit and nationality, a language as the uniting link of civil society members are analyzed in the scientific theoretical aspect. With the help of the empirical research (psycholinguistic, historical, narrative, abstract, systematization methods) one of the indicators of the civil expression of University students - their relation with the native (state) language - is revealed. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30373
Updated:
2018-12-17 13:01:13
Metrics:
Views: 33    Downloads: 3
Export: