Veiklą aktyvinančių metodų taikymas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, gamtamokslinio ugdymo(si) procese

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Veiklą aktyvinančių metodų taikymas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, gamtamokslinio ugdymo(si) procese
Alternative Title:
Application of methods stimulating activities of students with special educational needs in the process of teaching and learning natural sciences
In the Journal:
Gamtamokslinis ugdymas [GU] [Natural Science Education]. 2016, vol. 13, No. 2, p. 67-80
Keywords:
LT
Mokykla / School; Specialieji poreikiai / Special needs; Specialusis ugdymas / Special education.
Summary / Abstract:

LTGamtamokslinio ugdymo turinys per pastaruosius dvidešimt metų labai ženkliai keitėsi. Iki 2000 metų buvo išleistas pirmasis vadovėlių komplektas 5–9 klasėms reformuotai mokyklai, o naujo amžiaus pirmajame dešimtmetyje pradėti leisti alternatyvūs vadovėliai. Ugdymo turinio ir mokymo priemonių tobulinimo, ugdymo(si) proceso bei metodų kaita vyksta. Dabartiniu metu skiriama dėmesio numatyti ugdymo turinį mokiniams, turintiems vidutinių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymo(si) metodams, atitinkantiems mokinių galimybes, taikyti. Mokslininkai pabrėžia, kad ugdant mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, yra svarbūs šiuolaikiniai veiklą aktyvinantys metodai. Straipsnyje nušviečiami kai kurie veiklą aktyvinantys metodai, prieinami pagrindinės mokyklos mokiniams, turintiems vidutinių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP), gamtos mokslų ugdymo(si) procese. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pagrindinė mokykla; Gamtamokslinis ugdymas; Specialieji ugdymosi poreikiai; Veiklą aktyvinantys metodai; Lower high school; Natural science education; Students with special educational needs; Modern methods stimulating students’ activities.

ENChanges in educational paradigms are directly connected with changes in educational goals, attitudes towards the organisation of educational process and teaching and learning methods. At present, methods stimulating students’ activities are applied to various topics and cycles in natural sciences classes, when students with special educational needs are educated in inclusive or segregated environments. Modern stimulating methods are very different, and some of them are of a particular importance while educating students with special educational needs to reveal the content of natural science classes. These include discussions, group work, project activities, concepts and definition scheme, pair work, structured notes. Stimulating methods are attractive for the students, to those with moderate and severe learning difficulties among them, when they correspond to their abilities. These methods make the process of education more varied, they provide conditions for better learning for students with various abilities, they help the students to apply their knowledge and educate them. [From the publication]

ISSN:
1648-939X; 2669-1140
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92159
Updated:
2022-03-04 19:42:49
Metrics:
Views: 52    Downloads: 13
Export: