Some aspects of student's value orientation

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Some aspects of student's value orientation
In the Journal:
Pedagoģija. 2006, 4, p. 102-110
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Dorovinis ugdymas / Moral education.
Summary / Abstract:

LTVertybės yra sudėtinė švietimo proceso dalis, vienas svarbiausių švietimo sistemos uždavinių yra užtikrinti studento kaip asmens, turinčio aukštus moralinius standartus, raidą. Straipsnyje analizuojama vertybių hierarchijos šiuolaikinėje postmodernioje visuomenėje problema, pabrėžiama vertybių mokymo užsienio kalbų paskaitose aukštosiose mokyklose svarba. Autorė analizuoja ir lygina įvairius vertybių hierarchijos teorinius požiūrius, numato vertybių skatinimo galimybes užsienio kalbos mokymo procese bei aprašo kai kuriuos pirmo ir antro kurso studentų vertybių hierarchijos aspektus. Siekiant įvertinti studentų vertybines orientacijas, atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo 122 pirmo ir antro kurso studentai, lankantys užsienio kalbų paskaitas, iš jų 60 - fizikos specialybės, 34 - vadybos specialybės, 28 - filologijos specialybės. Visų specialybių studentai kaip svarbiausias rinkosi tris vertybes: laimę, sveikatą ir draugystę. Kitų vertybių atžvilgiu studentų požiūriai išsiskyrė: vadybos studentai labiau vertina atsakomybę ir pasiekimus, tuo tarpu filologijos studentai svarbesnėmis laiko žinias, išmintingumą ir integralumą. Studentai santykinai retai rinkosi tokias vertybes kaip pagalba kitiems, pagalba visuomenei, dvasingumas. Tai rodo, kad reikia atkreipti didesnį dėmesį į šių vertybių aiškinimą ir mokymą. Gautų rezultatų analizė leidžia teigti, kad vertybių tikslinimas turėtų būti labiau integruotas į užsienio kalbos mokymą siekiant stiprinti studentų moralines vertybes, ugdyti charakterį ir skatinti asmenybės raidą.Reikšminiai žodžiai: Vertybės; Vertybių hierarchija; Vertybinė orientacija; Vertybių ugdymas; Values; Value hierarchy; Value orientation; Value teaching; Moral values.

ENThe article deals with the questions of value hierarchy in our contemporary post-modern society and the importance of teaching values at language classes in higher educational institutions. It overviews the results of the research into students' value orientation done in Vilnius University and Vilnius Management Academy in 2005. The article supports the view that value clarification should be more integrated in foreign language teaching in order to strengthen students' moral values, their character and personality development.

ISSN:
1407-9143
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5191
Updated:
2013-04-28 16:12:24
Metrics:
Views: 12
Export: