Kūrybingumo panaudojimo gerinant aplinkos kokybę etiniai ir socialiniai kultūriniai aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kūrybingumo panaudojimo gerinant aplinkos kokybę etiniai ir socialiniai kultūriniai aspektai
Alternative Title:
Ethical and sociocultural aspects of creativity use in improving the quality of the environment
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2015, t. 26, Nr. 3, p. 201-209
Keywords:
LT
Kūrybiškumas / Creativity; Rinka. Rinkodara / Market. Marketing.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama aplinkos kokybė kaip vertybė vartotojiškos visuomenės sąlygomis. Parodoma, kad vartotojiškos visuomenės ir gamtos santykiai visada buvo konfliktiški, tokie jie liko ir mūsų laikais. Vis dėlto aplinkos kokybė, ilgą laiką individui buvusi išorinė vertybė, tampa vidinė, kurią jis linkęs vis aktyviau teigti ir ginti. Be kokybiškos aplinkos neįsivaizduojama ne tik žmogaus ekonominė ir ekologinė gerovė, bet ir apskritai jo ateitis. Kartu šiandien vis labiau aiškėja jos kultūrinė­edukacinė vertė ir svarba individo ir visuomenės tapsmui bei tobulėjimui. Remiantis gamtos parko fenomeno pavyzdžiu, nagrinėjamos kūrybingumo panaudojimo galimybės gerinant aplinkos kokybę ir suteikiant jai papildomo ne tik ekologinio ir ekonominio, bet ir kultūrinio edukacinio vertingumo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kūrybingumas; Aplinkos kokybė; Rinka; Vartotojiška visuomenė; Ekonominė ir kultūrinė aplinkos vertė; Creativity; Quality of the environment; Market; Consumer society; Economical and cultural value of the environment.

ENArticle discusses the quality of the environment as a worth in conditions of the consumer population. It is shown that relationships between the consumer society and the nature have always been conflicting, and they stayed the same nowadays. Nevertheless, the quality of the environment for a long time having been the external value of the individual now becomes internalized, which he tends to increasingly assert and defend. Human economical and ecological well­being is not imagined without the high­quality environment as well as human future in general. Today the cultural­educational value and importance for becoming and development of the individual and society have become increasingly clear. In concordance with the example of Natural Park phenomenon the article discusses possibilities of creativity use in improving the quality of the environment as well as providing it with an additional, not only ecological and economical but also cultural and educational, value. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82339
Updated:
2020-02-07 10:25:01
Metrics:
Views: 20    Downloads: 8
Export: