Žmogaus orumo ugdymas : filosofinė, psichologinė ir pedagoginė interpretacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žmogaus orumo ugdymas: filosofinė, psichologinė ir pedagoginė interpretacija
Alternative Title:
Education of human's dignity: philosophical, psychological and pedagogocal interpretation
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2006, Nr. 4 (37), p. 49-60
Keywords:
LT
Žmogaus orumas; Pagarba; Savigarba; Orumo ugdymas.
EN
The man's dignity; Respect; Self-esteem; The education of dignity.
Summary / Abstract:

LTŽmogaus vieta ir vertė visuomenėje visais laikais buvo vienas aktualiausių klausimų. Pagrindinis veiksnys, atskleidžiantis žmogaus vertę, - žmogaus orumas, kuris suprantamas kaip pagarba sau pačiam ir kitam asmeniui. Straipsnyje istoriniu aspektu apžvelgiamas filosofų požiūris į žmogaus orumą, pateikiama šiuolaikinė orumo samprata, analizuojamas mokyklos vaidmuo ugdant orumą. Žmogaus orumas kiekvienoje epochoje buvo suprantamas savitai. Orumo pripažinimas demokratinėje visuomenėje reiškia pagarbą savo asmenybei, toleranciją kitaip mąstančiam ir veikiančiam žmogui. Orumas - tai ir visavertis žmogaus autonomijos suvokimas ir išgyvenimas, kartu tai žmogaus doros pamatas. Tačiau šiuolaikinėje visuomenėje egzistuojanti dvasinė žmogaus krizė atskleidžia žmogaus dvasingumo ugdymo aktualumą, visų pirma orumo ugdymo reikšmę. Psichologų ir pedagogų darbuose pabrėžiamas orumo ugdymas, o mokykla įvardijama kaip orumo ugdymo veiksnys. Teigiami mokinių ir mokytojų, mokinių tarpusavio santykiai gali būti įvardinami kaip žmogaus orumo ugdymo veiksniai. Abi sąveikos, kai tenkinamos žmogaus savigarbos reikmės, užtikrina žmogaus orumo ugdymo sėkmę. Atskleidžiamas mokyklos, kaip žmogaus orumo ugdymo institucijos, vaidmuo išskiriant ugdomosios veiklos kryptis: skatinant mokinių pažinimą ugdomojoje veikloje aiškinti, kuo svarbus yra orumas asmenybės dorinei brandai; skatinant mokinių motyvaciją sukurti tokią ugdymo aplinką, kurioje būtų tenkinamos žmogaus savigarbos ir pagarbos reikmės; skatinant mokinių dorovinį elgesį padėti santykiuose su kitais žmonėmis vadovautis orumo vertybe.

ENThe man's place and value in the society has always been one of the most pressing problems. The main factor which decides the man's value is the person's dignity, which is made of the respect to himself and to another person. The article historically looks over the attitude to the man's dignity, the present-day concept of dignity is revealed. Discussion of the means of the man's dignity education is based on the works of psychologists and educators, and it shows that the education of dignity is influenced by positive relationship among pupils and teachers as well as the relationship among students themselves. Both in one and the other interaction the dignity is educated meeting the requirements of the man's respect and self-esteem. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12712
Updated:
2018-12-17 11:52:48
Metrics:
Views: 34    Downloads: 4
Export: