Jaunuolių dvasingumo šiuolaikinės kaitos tendencijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunuolių dvasingumo šiuolaikinės kaitos tendencijos
Alternative Title:
Tendencies of change in youth spirituality within the context of globalisation
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2006, t. 17, p. 45-56
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pirmiausia iškeliamas kultūros ir globalizacijos sąsajų dialektikos klausimas. Taip pat siekiama atskleisti globalizacijos tyrėjų ir kultūrologų požiūrį į globalizuotos kultūros poveikį žmonių santykiams kaip jų dvasingumo išraiškai. Šiuo požiūriu aptariamos naujos tarpininkaujamojo bendravimo formos ir jų galimi padariniai asmens dvasiniam tapsmui. Atkreipiamas dėmesys ir į emancipacijos bei individualizmo įtaką žmonių santykių raidai. Apibrėžus dvasingumą kaip autentišką asmens ir pasaulio santykį, grindžiamą aukščiausiomis vertybėmis, apibūdinami mokinių dvasingumo kaitos ypatumai, pasireiškiantys ankstyvojoje jaunystėje. Kadangi santykių kokybę rodo ir nulemia internalizuotos dvasinės vertybės, tai straipsnyje lyginamuoju aspektu pateikiama informacija apie kognityvų vertybių internalizacijos lygmenį ir jo kaitos tendencijas, užfiksuotas 1998, 2001 ir 2005 metais. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the problem of culture and the dialectics of globalization. An attempt has been made to reveal the attitude of researchers in globalization and culture towards the influence of globalized culture on human relations as an expression of spirituality. Within this context, new forms of intermediary communication as well as their possible effect on an individual’s spiritual becoming are discussed. Having determined spirituality as the individual’s authentic relation with the world based on the supreme values, peculiarities of changes in upper secondary school students’ spirituality are defined. On the basis of comparison, the article presents information on the cognitive level of value internalization and tendencies of its changes observed in 1998, 2001 and 2005.

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6045
Updated:
2018-12-17 11:48:32
Metrics:
Views: 42    Downloads: 4
Export: