Aplinkos kokybė kaip vertybė vartotojiškoje visuomenėje : ekologinės, ekonominės ir kultūrinės edukacinės dimensijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aplinkos kokybė kaip vertybė vartotojiškoje visuomenėje: ekologinės, ekonominės ir kultūrinės edukacinės dimensijos
Alternative Title:
Quality of environment as a value in the consumer’s society: ecological, economic and cultural-educative dimensions
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2008, t. 20, p. 244-258
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama aplinkos kokybė kaip vertybė vartotojiškos visuomenės sąlygomis. Parodoma, kad vartotojiškos visuomenės ir gamtos santykiai visada buvo konfliktiški, tokie jie liko ir mūsų laikais. Nepaisant to, aplinkos kokybė, ilgą laiką individui buvusi išorinė vertybė, tampa vidinė, kurią jis linkęs vis aktyviau teigti ir ginti. Tačiau problema ta, kad rinkos sąlygomis už kokybę reikia mokėti brangiau - tada gali ir rinktis. Tuo tarpu vieša nuomonė teigia, kad "kokybė" turi būti prieinama visiems, t. y. rinktis turi teisę kiekvienas. Būtent čia ir kertasi demokratinės valstybės ir rinkos nuostatos. Remiantis gamtos parko fenomenu, išskiriamos trys aplinkos kokybės vertingumo dimensijos - ekologinė, ekonominė ir kultūrinė-edukacinė. Atskleidžiama jų tarpusavio sąveika, raiškos svarba ir galimybės nustatant aplinkos kokybės vertingumą. Parodoma kokybiškos aplinkos edukacinis vertingumas, jos panaudojimo galimybės ugdant ir tobulinant asmens santykius su gamta. Aptariamas demokratinės valdžios ir švietimo institucijų vaidmuo puoselėjant vertybiškai orientuotus santykius su aplinka. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the quality of environment as a value in the conditions of the consumer society and shows that the relations between the consumer society and nature always characterized with conflict, which is also true of the present times. Despite that the quality of the environment, which was an external value for the individual for a long time, is becoming an internal value, which is more and more actively stated and protected by the individual. However the problem is that in market conditions quality must be paid for, thus ensuring the possibility to choose while the public opinion states that “quality” must be available to everybody, i. e. anybody must be provided the right to choose. This is where the provisions of a democratic state and the market are in conflict. Referring to the phenomenon of a nature park, three dimensions of value of the quality of environment can be distinguished, i. e. ecological, economic and cultural – educational. Their interrelations, importance of manifestation and the possibilities when identifying the value of the quality of the environment are revealed, the educational value of quality environment and the possibilities of its use when nurturing and developing the relations between the person and nature are shown and the role of democratic power and educational institutions when nurturing the value oriented relations with the nature is discussed.

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16258
Updated:
2018-12-17 12:14:42
Metrics:
Views: 56    Downloads: 9
Export: