Moksleivių nuostatų dėl prekybos žmonėmis pedagoginė korekcija nevyriausybinėse organizacijose kaip jaunimo pilietiškumo skatinimo veiksnys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moksleivių nuostatų dėl prekybos žmonėmis pedagoginė korekcija nevyriausybinėse organizacijose kaip jaunimo pilietiškumo skatinimo veiksnys
Alternative Title:
Pedagogical adjustment of schoolchildren‘s attitude towards human trafficking in non-governmental organizations as a factor, encouraging youth citizenship
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2011, Nr. 3 (56), p. 357-366
Keywords:
LT
Pilietiškumo ugdymas / Civics education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos moksleivių nuostatų dėl prekybos žmonėmis pedagoginės korekcijos nevyriausybinėse organizacijose galimybės, kaip jaunimo pilietiškumo skatinimo veiksnys. Atskleidžiamas prekybos žmonėmis aktualumas jauniems žmonėms, tinkamų nuostatų dėl prekybos žmonėmis diegimo stoka, išryškinamas nevyriausybinių organizacijų vaidmuo pilietiniame ugdyme koreguojant moksleivių nuostatas dėl prekybos žmonėmis. Straipsnyje pateikiami kiekybinio tyrimo rezultatai, kurie atskleidžia 1516 metų moksleivių nuostatas dėl prekybos žmonėmis. Atliktų ir pateikiamų tyrimo rezultatų pagrindu daroma prielaida, kad skatinant moksleivių pilietinį aktyvumą nevyriausybinėse organizacijose, pedagogiškai koreguojamos nuostatos dėl prekybos žmonėmis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Jaunimo pilietiškumas; Nevyriausybinės organizacijos; Nuostatų pedagoginė korekcija; Pilietinis ugdymas; Prekyba žmonėmis; Civil education; Human trafficking; Non-governmental organizations; Pedagogical adjustment of attitude; Pedagogical adjustment of attitudes; Youth citizenship.

ENIn the present article opportunities of schoolchildren’s attitude towards human trafficking in non-governmental organizations, as a factor, encouraging youth citizenship, is being analyzed. The relevance of human trafficking among young people, the lack of proper attitude towards human trafficking are revealed, and the role of nongovernmental organizations in civil education while adjusting schoolchildren’s attitude towards human trafficking is highlighted. The results of quantitative research are presented in the article, which reveal the attitude of 1516 years schoolchildren towards human trafficking. On the basis of accomplished and provided research results, an assumption, stating that in order to encourage schoolchildren’s civil activity in non-governmental organizations pedagogical adjustment of attitude towards human trafficking is necessary, is made. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30504
Updated:
2018-12-17 13:01:26
Metrics:
Views: 24    Downloads: 3
Export: