Katalikų liaudiškojo pamaldumo praktikos kaip tautinio-religinio tapatumo raiškos dimensija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Katalikų liaudiškojo pamaldumo praktikos kaip tautinio-religinio tapatumo raiškos dimensija
Alternative Title:
Practice of catholic folk piety as the expression of the dimension of national-religious identity
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2011, Nr. 3 (56), p. 59-71
Keywords:
LT
Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Meninis ugdymas / Art education; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTTautinio-religinio tapatumo Lietuvoje atspindys – katalikų liaudiškasis pamaldumas. Straipsnyje analizuojami tautinio-religinio tapatumo raiškos katalikų liaudiškojo pamaldumo praktikomis ypatumai. Siekiama atskleisti, kokiu teoriniu pagrindu reikia remtis, empiriškai tiriant tautinio-religinio tapatumo fenomeną ir išskiriant jo raiškos dimensijas; kaip, taikant katalikų liaudiškojo pamaldumo praktikas, pasireiškia tautinis-religinis tapatumas, kokie psichologiniai-pedagoginiai, sociokultūriniai veiksniai turi tam įtakos. Išryškinama muzikos ir religijos sąsajų esmė, muzikinio-religinio identiteto samprata ir jo raiškos kriterijai, apibūdinamos katalikų liaudiškojo pamaldumo muzikinės raiškos formų (muzika, giesmės, rečitatyvai) ir tautinio-religinio tapatumo raiškos sąsajos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Katalikų liaudiškojo pamaldumo praktikos; Muzikinis identitetas; Muzikos suvokimo adekvatumas; Praktikos; Religingumas; Religingumas, katalikų liaudiškojo pamaldumo; Tautinis-religinis tapatumas; Adequacy of understanding of music; Catholic folk piety; Musical identity; National-religious identity; Religiosity.

ENThe reflection of national-religious identity of Lithuania is practices of catholic folk piety. There is an attempt to reveal peculiarities of the expression of Lithuanian national-religious identity through catholic folk piety practices. There is an attempt to reveal using what theoretical background one has to do empirical research of national-religious phenomenon of identity and to distinguish various dimensions of its expression. It is necessary to answer how and what the national-religious identity expresses itself through practices of catholic folk piety and what psychological, pedagogical and socio-cultural factors have influence and how. It is emphasized the relation between religion and music, religious and music identity and criteria o f their expressions. There are presented various forms (music, songs, recitals) of catholic folk piety and relationship and expressions of national-religious identity. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30379
Updated:
2018-12-17 13:01:14
Metrics:
Views: 34    Downloads: 4
Export: