Specialiųjų poreikių vaikų socializacijos etiniai orientyrai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Specialiųjų poreikių vaikų socializacijos etiniai orientyrai
Alternative Title:
Ethical orientations in socialisation of children with special needs
In the Journal:
Socialinis ugdymas [Social Education]. 2010, Nr. 14 (25), p. 51-64, 148-162 (anglų kalba)
Keywords:
LT
Moralinė kultūra; Normalizacijos principo tikslai; Socialinės veiklos vertybės; Socialinės veiklos vertybės, moralinė kultūra; Socializacija.
EN
Ethics culture; Goals of normalisation principles; Moral culture; Socialization; Values of social activities, the aims of normalisational principle, ehtic culture; Values of social activity.
Summary / Abstract:

LTSpecialiųjų poreikių vaikų socializacijos procesų vyksmas bei jų efektyvumas glaudžiai siejasi su vaikų ugdytojų vertybių sistema, moraline kultūra bei etiketu, kurie tampa etiniais socializacijos orientyrais. Šiame straipsnyje analizuojami specialiųjų poreikių vaikų ugdytojų požiūrio į vaikų normalizacijos principus bei jų įgyvendinimo tikslus kokybiniai parametrai ir jų supratimas bei įgyvendinimas, analizuojamos socialinio darbo specialistų pagal svarbą vertinamos etinės vertybių kategorijos, taikomos praktinėje socializacijos veikloje. Pateikiami tyrimų duomenys remiasi plačia mokslinės literatūros analize ir ilgamete etinių orientyrų tobulinimo praktika, įgyta dirbant socialinėje specialiųjų poreikių vaikų globos institucijoje. Atskleista, kad specialiųjų poreikių vaikų socializacija lemia tokie vaikų ugdytojų etiniai orientyrai: teigiamas vaikų ugdytojų požiūris į globojamus vaikus, pagrįstas kito žmogaus priėmimo ir gero darbo atlikimo vertybėmis; normalizacijos principų tikslų – siekti vaikų savarankiškumo ir tapimo visaverčiais visuomenės nariais – supratimas ir įgyvendinimas; šio etinio orientyro taikymas praktikoje yra nepakankamas dėl visuomenės nepasirengimo integruoti neįgalų žmogų į visuomenės gyvenimą; moralinė darbuotojų kultūra pasireiškia etinio mąstymo, jausmų, elgesio ir bendravimo bei etiketo kultūra. Visi moralinės darbuotojų kultūros komponentai yra nuolat ugdomi bei puoselėjami ir jų kokybę atspindi geri vaikų ir ugdytojų tarpusavio santykiai, teigiami socializacijos rezultatai.

ENThe processes of socialisation of children with special needs and their efficiency are closely linked with the system of values shared by children's educators, their moral culture and etiquette, which become ethical orientations of socialisation. The article discusses qualitative parameters of attitude of special need children's educators towards normalisation principles and their implementation goals, understanding and implementation of these parameters, analyses ethical value categories ranged according to importance by social work specialists, which are applied in practical activity. The presented research data are based on a comprehensive analysis of scientific literature and on long-term practice in improvement of ethical orientations accumulated through immediate work in social care institution for children with special needs. [text from author]

ISSN:
1392-9569; 2351-6011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30688
Updated:
2020-07-28 20:26:18
Metrics:
Views: 95    Downloads: 12
Export: