Sutrikusio regėjimo paauglių socialinių įgūdžių tyrimas : intrapersonalinis aspektas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sutrikusio regėjimo paauglių socialinių įgūdžių tyrimas: intrapersonalinis aspektas
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2009, Nr. 1 (20), p. 64-73
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Socialinė integracija; Sutrikusio regėjimo paaugliai; Socialiniai įgūdžiai; Intrapersonaliniai įgūdžiai; Savęs pažinimo; Savęs vertinimo; Savikontrolės įgūdžiai; Social integration; Intrapersonal skills of teenagers with blind disability; Savikontrolės įgūdžiai.
Keywords:
LT
Intrapersonaliniai įgūdžiai; Negalia. Neįgalieji / Disabilities. Disabled persons; Savęs pažinimo; Savęs vertinimo; Savikontrolės įgūdžiai; Savikontrolės įgūdžiai.; Socialinė integracija; Socialiniai įgūdžiai; Sutrikimai / Disorders.
EN
Social integration.
Summary / Abstract:

LTNagrinėjama sutrikusio regėjimo paauglių socialinių įgūdžių ugdymo problema, kaip svarbi asmens socialinės integracijos į visuomenę sąlyga. Straipsnyje atskleidžiamas intrapersonalinių įgūdžių turinys, pateikiamas sutrikusio regėjimo paauglių intrapersonalinių įgūdžių teorinis ir empirinis modelis. Tyrimo tikslas - nustatyti sutrikusio regėjimo paauglių intrapersonalinių įgūdžių lygmens ypatumus. Tyrime dalyvavo 211 sutrikusio regėjimo paauglių, iš kurių 92 mokėsi specialiose Vilniaus ir Kauno mokyklose, 119 - bendrojo lavinimo mokyklose įvairiuose Lietuvos miestuose. Taip pat apklausti trylika specialiųjų mokyklų 6-10 klasių vadovų. Tyrimo duomenys atskleidė, kad sutrikusio regėjimo paauglių intrapersonalinių įgūdžių lygis nėra pakankamai aukštas: apie pusė specialiųjų mokyklų paauglių ir trečdalis paauglių, besimokančių bendrojo lavinimo mokyklose, stokoja savęs pažinimo, savęs vertinimo bei savikontrolės įgūdžių. Abiejų mokyklų tipų sutrikusio regėjimo paaugliai savęs pažinimo srityje skiria daugiau dėmesio savistabai nei savianalizei, tačiau stokoja gebėjimo atpažinti savo jausmus ir išskirti savo gerąsias ir blogąsias savybes, dažniau ieško blogo elgesio priežasčių ne savyje, o kituose. Abiejų mokyklų tipų paaugliai nepakankamai teigiamai save vertina. Visų tyrime dalyvavusių sutrikusio regėjimo paauglių savikontrolės įgūdžių lygis yra aukštesnis nei savęs pažinimo ir savęs vertinimo. Palyginus specialiųjų mokyklų paauglių intrapersonalinių įgūdžių tyrimo duomenis su iš mokytojų gauta informacija, statistiškai reikšmingo skirtumo nerasta. Koreliacinė analizė patvirtino, kad egzistuoja glaudus ryšys tarp intrapersonalinių įgūdžių.

ENThe article deals with the problem of social skills in teenagers with visual impairments. Social skills are viewed as an important condition of social integration in society. The paper reveals the content of intrapersonal skills and presents their theoretical and empirical models. On the basis of the research data, the specificity of intrapersonal skills - self-knowledge, self-valuation and self-control - of teenagers with visual impairments studying in special and mainstream schools is analysed. The focus is placed on the skills that teenagers with visual impairments lack most. Intrapersonal skills are also compared from the aspect of gender. The interrelations among the skills of teenagers with visual impairments are revealed. [From the publication]

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21321
Updated:
2018-12-17 12:28:27
Metrics:
Views: 26    Downloads: 9
Export: