Smurto prieš mokytojus raiškos ypatumai šiuolaikinėje mokykloje (Druskininkų "Atgimimo" vidurinės mokyklos atvejis)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Smurto prieš mokytojus raiškos ypatumai šiuolaikinėje mokykloje (Druskininkų "Atgimimo" vidurinės mokyklos atvejis)
Alternative Title:
Peculiarities of expression of violence against teachers in modern shool (case of Druskininkai "Atgimimas" secondary school)
Keywords:
LT
smurtas; mokykla; mokytojas; švietimas; agresija; psichologinis smurtas; fizinis smurtas
EN
violence; school; teachers; education; aggression; psychological violence; physical violence.
Summary / Abstract:

LTMokinių smurtas prieš mokytojus iškyla į viešumą tik tais atvejais, kai mokytojai sužalojami arba kreipiasi j teismą. Tačiau tai, kad ši problema nėra pakankamai nagrinėjama, nereiškia, kad ji neegzistuoja. Straipsnyje, remiantis atliktu tyrimu, bandoma išsiaiškinti smurto prieš mokytojus formas ir raiškos ypatumus šiuolaikinėje mokykloje, taip pat nustatyti mokinių, tėvų ir mokytojų požiūrį į jį. Parodoma, kad mokinių smurto prieš mokytojus atsiradimo prielaidos yra neadekvatus mokinių teisių ir laisvių suvokimas, mokytojo prestižo menkėjimas visuomenėje bei pačių mokytojų elgesys, mokyklos tendencija nekelti į viešumą pasitaikančių visuomenėje bei pačių mokytojų elgesys, mokyklos tendencija nekelti į viešumą pasitaikančių smurto apraiškų, bet jas nuslėpti stengiantis išsaugoti mokyklos reputaciją. [Iš leidinio]

ENViolence against teachers comes to light only in the cases when teachers are injured or address to the court. This problem is not analysed enough but it does not mean it does not exist. On the basis of carried out research the article tries to clear up the forms and the peculiarities of expression of violence against teachers in modern school as well as to determine the attitude of pupils, parents and teachers towards it. It is shown that the preconditions for rise of pupils violence against teachers is inadequate perception of rights and freedoms or pupils, the derogation of teacher image in the society, the behaviour of teachers themselves, the tendency of schools not to announce the cases of violence but to conceal them in order to protect school's reputation. [From the publication]

ISBN:
9789955204558
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21123
Updated:
2013-04-28 19:37:08
Metrics:
Views: 7
Export: