Vaikų globos namų ugdytinių vertybinės orientacijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaikų globos namų ugdytinių vertybinės orientacijos
Alternative Title:
Value views of the children's home pupils
Keywords:
LT
vaikų globos namai; vertybės.
EN
foster home; values.
Summary / Abstract:

LTVaikai, patekę į globos namus, susiduria su daugybe atsiskyrimų ir praradimų. Tai lemia ryškius emocinių santykių sunkumus, nesaugumo jausmą. Nepalankios asmenybės raidai sąlygos šeimoje, artimų emocinių santykių stoka, tėvų netekimas turi didelę įtaką jautrumui, baikštumui, nepasitikėjimui ir nesaugumo jausmui atsirasti. Tikėtina, kad kai kurias problemas tokiems vaikams sukelia tam tikros vertybės, arba tiksliau - prosocialių vertybių nebuvimas. Straipsnyje keliamas klausimas, kokios visuomeninė vertybės dabartiniu metu globos namų auklėtinių pripažįstamos, internalizuojamos, kaip jos yra susijusios su tikruoju jų elgesiu. Atlikto tyrimo tikslas - išanalizuoti X vaikų globos namų ugdytinių vertybines orientacijas. Tyrime dalyvavo 51 vaikų globos namų ugdytinis nuo 11 iki 17 m. amžiaus (24 mergaitės ir 27 berniukai). Tyrimo duomenų analizė atskleidė, kad vaikų globos namų ugdytiniams svarbiausios vertybės yra šios: gyvybė, meilė, sveikata, šeima. Mažiausiai svarbiomis vertybėmis vaikų globos namų ugdytiniai įvardino patriotiškumą, kantrybę, veiklumą, bendradarbiavimą. Labiausiai trokštama materialinė vertybė vaikų globos namų ugdytiniams yra savi namai. Tyrimas atskleidė altruistinį požiūrį į materialines vertybes. Vaikų globos namų auklėtinių aspiracijų lygis nėra aukštas. Savo ateities vizijos prioritetu vaikų globos namų ugdytiniai renkasi gražią šeimą, laimingą gyvenimą, tačiau nemaža dalis jų dar neįsivaizduoja, kokia bus jų ateitis. Daugiausia savo laisvalaikio globos namų ugdytiniai praleidžia prie kompiuterio ar bendraudami su draugais, o praleisti laisvalaikį didesnė dalis vaikų norėtų keliaudami, sportuodami ir kt.

ENThe children, who find themselves in foster homes, face a lot of isolation and experience different losses, which determine prominent difficulties of emotional relations and feeling of insecurity. The unfavourable conditions for development of a personality in the family, lack of close emotional relations and loss of parents greatly influence the emergence of sensitivity, fear, lack of confidence and insecurity. It is likely that certain problems are raised to such children by the absence of pro-social values. The article raises the question of the type of social values, presently recognized and internalized among the pupils of foster homes and the ways they are related with their true behaviour. The aim of the performed study is to analyze the values of pupils of ten foster homes. 51 foster home pupils from 11 to 17 years old (24 girls and 27 boys) participated in the survey. The analysis of the data of the study revealed that the following values are most important for the foster home pupils: life, love, health and family. The values, least important for foster home pupils are patriotism, patience, entrepreneurship and cooperation. The most desired material value for foster home pupils is the own home. The study revealed the altruistic view of material values. The level of aspiration among foster home pupils is not high. The priority of the vision of future, chosen by the foster home pupils is a nice family and happy life however a significant part of them do not imagine their future yet. The pupils spend most of their free time in front of the computer of communicating with friends, most of them wish to travel, go in for sports, etc.

ISBN:
9789955880110
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16220
Updated:
2021-02-10 19:16:18
Metrics:
Views: 93
Export: