Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
 • Lietuvių kalba / Lithuanian
 • Lotynų kalba / Latin
 • Vokiečių kalba / German
 • Prancūzų kalba / French
 • Anglų kalba / English
 • Rusų kalba / Russian
Title:
Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai
Alternative Title:
 • Sources of Baltic religion and mythology
 • Quellen der baltischen Religion und Mythologie
Editors:
Vėlius, Norbertas, sudarymas, pratarmė [com, aui]
Publication Data:
Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996-2005.
Pages:
4 t. (743, 821, 839, 282 p.)
Notes:
Bibliografija išnašose ir rodyklės.
Contents:
T. 1 : Nuo seniausių laikų iki XV amžiaus pabaigos; T. 2 : XVI amžius; T. 3 : XVII amžius; T. 4 : XVIII amžius.
Keywords:
LT
18 amžius; 16 amžius; 15 amžius; Dvasininkija / Clergy; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites; Senieji tikėjimai / Old religion; Šventės. Atmintinos dienos / Festivals. Holy days.
Reviews:
 • Recenzija leidinyje Kultūros barai. 1997, Nr. 12, p. 101–103
 • Recenzija leidinyje Res Balticae. 1997, 3, p. 248–250
 • Recenzija leidinyje Tautosakos darbai. 2000, t. 12 (19), p. 334–336
 • Recenzija leidinyje Liaudies kultūra. 1997, Nr. 3 (54), p. 51–53
 • Recenzija leidinyje Naujasis Židinys–Aidai. 1998, Nr. 1–2, p. 70–76
Summary / Abstract:

LTRinkinyje siekiama aprėpti įvairius baltų religijos ir mitologijos šaltinius nuo seniausių laikų iki XVIII a. pabaigos. Skelbiami šaltiniai ar jų ištraukos, kuriuose pateikiama duomenų apie baltų garbintus dievus ir mitines būtybes, kulto apeigas, tikėjimus, papročius, burtus ir prietarus, padavimai apie baltų genčių kilmę. Didesnis dėmesys kreipiamas į seniausius šaltinius (I–II t.). Juos stengtasi kruopščiau surinkti ir išsamiau apibūdinti, jų mitinę informaciją susieti su platesniu kontekstu, daugiau pateikti duomenų apie senųjų baltų gyvenimo būdą, papročius. I tomas apima laikotarpį nuo V a. pr. Kristų iki XV a. pabaigos: nuo Herodoto iki Jono Dlugošo. Skelbiamos ištraukos iš šv. Adalberto (Vaitiekaus) gyvenimo aprašymų, Magdeburgo analų, Ipatijaus metraščio, Henriko Latvio kronikos, Eiliuotosios Livonijos kronikos ir kt. šaltinių. II tome skelbiami XVI amžiaus šaltiniai: Simono Grunau, Luko Davido, Kasparo Hennenbergerio, Motiejaus Strijkovskio, Jono Lasickio, Martyno Mažvydo, Mikalojaus Daukšos ir daugelio kitų autorių tekstai bei ištraukos iš valdžios potvarkių, teismo dokumentų, veiklos ataskaitų ir kt. raštų. III tome skelbiami XVII amžiaus baltų religijos ir mitologijos šaltiniai: Mato Pretorijaus, Chrisophoro Hartknocho, Teodoro Lepnerio ir kitų autorių veikalų ištraukos, valdžios potvarkiai, teismų dokumentai, Livonijos bažnyčių vizitacijų ataskaitos ir kt. raštai. IV tome skelbiami XVIII a. baltų religijos ir mitologijos šaltiniai: Jokūbo Brodovskio, Pilypo Ruigio, Jakobo Langės, Gothardo Fridricho Stenderio ir kt. žodynų, Gotfrido Ostermejerio, Stanislovo Rostovskio ir kt. veikalų ištraukos, Livonijos bažnyčių vizitacijų protokolai ir kt. raštai.Reikšminiai žodžiai: Pagonybė; Krikščionybė; Apeigos; Aukojimas; Dievai; Dvasios; Šventės; Dvasininkai; Papročiai; Lithuania; Paganism; Christianity; Rituals; Sacrifice; Gods; Spirits; Holidays; Priests; Customs.

ENThe collection aims to cover various Baltic religion and mythology sources from the oldest times until the end of the 18th c. Published sources or their extracts present the data about Baltic gods and mythic creatures, cult rituals, beliefs, customs, spells and superstitions as well as stories about the origins of Baltic tribes. Greater focus is shifted on the oldest sources (volumes 1 and 2). They have been more thoroughly collected and more extensively described; their mythic information has been related to a wider context; and more data about the lifestyle and traditions of ancient Baltic tribes have been presented. Volume 1 covers the period from 5th c. BC until the end of the 15th c.: from Herodotus to Jan Długosz. It publishes extracts from the biographies of Saint Adalbert of Prague (Vojtěch), the Annals of Magdeburg, the Hypatian Codex, the Livonian Chronicle of Henry, the Livonian Rhymed Chronicle, etc. Volume 2 publishes sources from the 16th c.: the texts by Simon Grunau, Lucas David, Caspar Hennenberger, Maciej Stryjkowski, Jan Łasicki, Martynas Mažvydas, Mikalojus Daukša and others as well as extracts from government decrees, court documents, activity reports, etc. Volume 3 publishes Baltic religion and mythology sources from the 17th c.: extracts from the works of Matthäus Prätorius, Christoph Hartknoch, Theodor Lepner and others, government decrees, court documents, visitation reports of Livonian churches, etc. Volume 4 publishes Baltic religion and mythology sources from the 18th c.: extracts from the dictionaries of Jacob Brodowski, Philipp Ruhig, Jacob Lange, Gotthard Friedrich Stender and other dictionaries, the works of Gottfried Ostermeyer, Stanislaus Rostowski and others, visitation protocols of Livonian churches, etc.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39471
Updated:
2019-03-21 20:15:53
Metrics:
Views: 526    Downloads: 119
Export: