Mažosios Lietuvos, Suvalkijos ir Veliuonos apylinkių liaudies dainų melodijų paralelės.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mažosios Lietuvos, Suvalkijos ir Veliuonos apylinkių liaudies dainų melodijų paralelės
Alternative Title:
Parallels between Lithuania minor, Suvalkija and Veliuona land song melodies
In the Journal:
Res humanitariae. 2007, t. 1, p. 95-124
Keywords:
LT
19 amžius; Veliuona; Lietuva (Lithuania); Dainos / Songs; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas Mažosios Lietuvos, Suvalkijos ir Veliuonos krašto liaudies dainų melodikos tyrimams. Pasitelkus lyginamąją analizę, straipsnyje atskleidžiami gretimai gyvenančių etninių grupių liaudies dainų melodikos panašumai ir skirtumai. Muzikinio folkloro giminingumas siejamas su regionų etnogeneze, kultūros istorija ir kalbinių dialektų artimumu. Mažosios Lietuvos, Suvalkijos ir Veliuonos krašto dainų melodikos analizė rodo, kad šie regionai priklauso etnokultūriniam plotui, kuris laikytinas monodijos paplitimo arealu Lietuvoje. Suvalkijoje homofonija turi jai būdingą daugiabalsį pavidalą. XX a. Veliuonos apylinkėse užrašytos dainos taip pat dainuotos ir daugiabalsiškai. Mažojoje Lietuvoje dėl tvirtai įsigalėjusios vienbalsio dainavimo tradicijos homofoninės struktūros melodijos aiškios daugiabalsės išraiškos neįgavo. Tyrinėjamame regione vyravo homofoninio stiliaus mažorinio pobūdžio melodika. Mažojoje Lietuvoje šiek tiek daugiau paplitusios kintamos dermės melodijos, žymiai dažnesnis harmoninio minoro pavidalas, modalinės dermės, chromatinis garsų kintamumas. Mažojoje Lietuvoje bemaž nėra siauros apimties archajinių dainuojamosios tautosakos žanrų melodijų. XIX a. Veliuonos krašte taip pat šis sluoksnis nefiksuotas. Suvalkijoje, nors ir negausus, šis klodas išlikęs. Straipsnyje atskleistą regionų etninės muzikos giminingumą galėjo lemti kadaise čia gyvenusių genčių papročių, kalbos artimumas, istoriniai, politiniai, ekonominiai ir demografiniai veiksniai.Reikšminiai žodžiai: Liaudies dainos; Liaudies dainos; Lietuvininka; Mažoji Lietuva; Mažoji Lietuva, Suvalkija; Melodijos; Muzikinis dialektas; Paralelės; Suvalkija; Veliuona; Analogue; Folk songs; Lietuvininkai (residents of the Lithuania Minor); Lithuania Minor; Majority Lithuania; Melodies of folksongs; Melody; Musical dialect; Sudovia; Suvalkija; Veliuona.

ENThe article deals with melody studies of folk songs sung in Lithuania Minor, Sudovia and Veliuona region. Similarities and differences in the melody of folk songs sung by ethnical groups who live next to each other are revealed by means of comparative analysis in the article. Similarity of musical folklore is related to the ethnical genesis of regions, their cultural history and similarity of linguistic dialects. The analysis of melodies of the songs sung in Lithuania Minor, Sudovia and Veliuona region shows that these regions belong to the ethnocultural areal which should be considered the areal in Lithuania where monody prevails. In Sudovia, homophony takes a typical polyphonic shape. Songs noted down in Veliuona surroundings in the 20th century were also sung polyphonically. Melodies of homophonic structure did not acquire a clear polyphonic expression in Lithuania Minor due to a well-established tradition of monophonic singing. Melodies of major nature and homophonic style prevailed in the region concerned. Melodies of varied harmonies are slightly more common, harmonic minor, modal harmonies, chromatic sound variability are much more frequent in Lithuania Minor. Melodies of archaic genres of sung folklore with a narrow scope are hardly found in Lithuania Minor. These features were neither recorded in the 19th-century Veliuona region. These features, although scarce, survived in Sudovia. The similarities between regions’ ethnical music revealed in the article were probably determined by similarity of customs and language of the tribes who used to live their long ago, as well as historical, political, economic and demographic factors.

ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13615
Updated:
2020-02-26 11:24:30
Metrics:
Views: 108    Downloads: 8
Export: