Žirgų kapai Rytų Lietuvos pilkapynuose vėlyvajame geležies amžiuje (IX-XII a.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žirgų kapai Rytų Lietuvos pilkapynuose vėlyvajame geležies amžiuje (IX-XII a.)
In the Journal:
Archaeologia Lituana. 2005, t. 6, p. 139-163
Keywords:
LT
1 amžius; 10 amžius; 11 amžius; 2 amžius; 3 amžius; 4 amžius; 5 amžius; 6 amžius; 7 amžius; 8 amžius; 9 amžius; 19 amžius; Baltarusija (Belarus); Geležiai; Lietuva (Lithuania); Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Piliakalniai / Hilforts.
Summary / Abstract:

LTRytų Lietuvos pilkapynai paplitę Lietuvos rytinėje ir Baltarusijos šiaurės vakarinėje dalyje. Kasinėjant Rytų Lietuvos pilkapius dažnai randama ir žirgų kapų. Žinių apie žirgų kapus Rytų Lietuvos pilkapiuose turime nuo XIX a. vidurio. Nuo XIX a. vidurio iki XX a. vidurio medžiaga buvo tik kaupiama ir publikuojama. Tačiau išsamaus tyrinėjimų medžiagos apibendrinimo nėra. Šis straipsnis skirtas aptarti tik vėlyvojo geležiems amžiaus žirgų kapams Rytų Lietuvos pilkapiuose. Straipsnio tikslas yra apibendrinti griautinių, degintinių ir simbolinių žirgų kapų laidoseną, nustatyti žirgų kapų chronologiją, išskirti kapų tipus pagal laidoseną, nustatyti papročio laidoti žirgą kilmę, pagal žirgų laidoseną išskirti regionus, remiantis archeologiniais duomenimis, atkurti apeigas, kurios vyko laidojant žirgą. Išanalizavus žirgų kapus Rytų Lietuvos tipo pilkapiuose nustatyta, kad degintiniai žirgų kapai atsirado pirmiau. Griautiniai ir simboliniai žirgų kapai žinomi tik nuo II tūkstantmečio pradžios. Kurį laiką egzistavo visi trys laidojimo būdai. Degintiniai žirgų kapai datuojami VIII–XII a., griautiniai ir simboliniai – X–XII a. Pagal žirgų laidoseną Rytų Lietuvos pilkapiuose išskirti keturi regionai, kuriuos būtų galima sieti su žemių ribomis. Tačiau vien žirgų laidosenos skirtumų nepakanka, kad būtų galima nustatyti IX–XII a. žemių ribas. Išskiriant žemių ribas reikia ištirti ir žmonių laidoseną, pasinaudoti piliakalnių, gyvenviečių duomenimis, rašytiniais šaltiniais. Žirgų kapai turėtų būti tik vienas iš kriterijų.Reikšminiai žodžiai: Rytų Lietuvos pilkapių kultūra; Žydų kapai; Vėlyvasis geležies amžius; East Lithuania Barrow Culture; Horse burials; Late Iron Age.

ENEast Lithuanian barrows spread out in the Eastern Lithuanian area and northwestern part of Belarus. Horse burials are quite often found during archeological excavations of East Lithuanian barrows. Information about horse graves in East Lithuanian barrows comes from the middle of the 19th century. From the middle of the 19th till the middle of the 20th century the material was only accumulated and published. There is no summary on horse graves. This article deals only with the horse burials of East Lithuanian barrows of the Late Iron Age. The purpose of the article is to summarize the funeral customs of horse graves, to define the chronology of horse burials, to mark grave types according to funeral customs, to define the origin of the custom to bury horses, to mark the regions according to horse burial customs, to restore the ritual of burying a horse according to archeological data. From all facts it is possible to deduce that, cremation came up first, and only from the beginning of the 2nd millennium inhumation and symbolical horse graves appeared. All three ways of burial existed together. Thereby, horse cremation is dated to the 8th–12th centuries and inhumation and symbolical graves to the 10th–12th centuries. According to the horse funeral customs, the East Lithuanian barrow cemeteries belong to four regions. These regions most likely could be related with the borders of lands. But horse graves alone are not enough to define the borders of the lands in the 9th–12th centuries. Defining the borders of the lands in the East Lithuanian barrow cemeteries, funeral customs of humans should be explored using data of hills-forts, settlements, written sources. Horse graves should be only one of the criteria. [From the publication]

ISSN:
1392-6748
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3664
Updated:
2018-12-17 11:37:51
Metrics:
Views: 79    Downloads: 35
Export: