Pastangos paveikti vaiko likimą lietuvių tradicinėje kultūroje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pastangos paveikti vaiko likimą lietuvių tradicinėje kultūroje
Alternative Title:
Attempts to influence child's fate in Lithuanian traditional culture
In the Journal:
Res humanitariae. 2010, t. 7, p. 120-141
Keywords:
LT
19 amžius; Mitologija / Mythology; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama, kaip lietuvių tradicinėje kultūroje maginėmis priemonėmis mėginta paveikti vaiko likimą. Chronologinės pagrindinių tiriamų duomenų ribos apima XIX a. pabaigą – XX a. vidurį. Nagrinėjami papročiai ir tikėjimai, susiję su kai kuriais gimtuvių etapais bei krikštynų apeigomis. Šie duomenys gretinami su stebuklinėmis pasakomis bei mitologinėmis sakmėmis, kuriose vaizduojamos su krikštynomis susijusios mitinės būtybės. Aptariama naratyvuose iškeliama pagarbaus elgesio su tokiomis esybėmis svarba ir parodoma, kaip nuo to priklauso būsimas vaiko likimas. Analizuojamas įsitikinimas, kad tam tikri vaiko artimųjų veiksmai, gero palinkėjimai ir prakeiksmai gali paveikti jo ateitį. Tikėjimai magiška kuriamąja ar griaunamąja žodžių galia yra susiję su vaizdiniu apie kokybiškai nevienodas – „geras“ ir „blogas“ – laiko atkarpas. Prieinama prie išvados, kad lietuvių tradicinėje kultūroje būsimas vaiko gyvenimas yra modeliuojamas, siejant veiksmą, žodį bei laiką. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Laimė; Liaudies papročiai; Likimas; Mitologiniai tikėjimai; Mitologinės sakmės; Nelaimė; Stebuklinės pasakos; Belief legends; Fairy tales; Fate; Folk customes; Folk customs; Fortune; Misfortune; Mythological beliefs.

ENThe article analyses the ways to influence child’s fate by magical means in Lithuanian traditional culture. Chronologically, boundaries of the main data researched are from the end of the 19th to the middle of the 20th century. Beliefs and customs related with some phases of rituals of nativity and rituals of christening are examined. This data is compared with tales of magic and belief legends that depict mythological beings connected with christening. The importance of treating mythological beings respectfully that is pointed up in narratives is discussed and the impact of corresponding conduct on child’ future is shown. Convictions that certain actions performed by child’s family members, felicitations of happiness and curses might subsequently influence his future are analyzed. Beliefs in productive or destructive magical power of words are connected with concept about different in quality – "good" and "bad" – phases of time. Conclusion is drawn that in Lithuanian traditional culture child’s future life is shaped by the integration of action, word and time. [From the publication]

ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27432
Updated:
2018-12-17 12:45:55
Metrics:
Views: 43    Downloads: 8
Export: