Ritimai - lietuviškas ritualo pavadinimas ir jo kilmė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ritimai - lietuviškas ritualo pavadinimas ir jo kilmė
Alternative Title:
Ritimai - Lithuanian word for ritual and its origin
In the Book:
Gamta ir religija / sudarė E. Usačiovaitė. Vilnius: Versus aureus, 2006. P. 220-277
Keywords:
LT
18 amžius.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama reto ritualinio termino 'ritimai' kilmė. Istoriniuose šaltiniuose jis pirmą kartą buvo paminėtas 1723 m. kaip gyvulių aukojimo mirusiesiems apeigos. Straipsnyje aiškinamasi, kaip iš sąvokos "suktis ratu, risti(s)" išsirutuliojo abstrakti "ritualo" sąvoka, analizuojama jos semantinė raida, aptariamas s. i. 'rtá-' ir lo. 'ritus' kilmė bei semantinė motyvacija. Daroma išvada, jog žodis 'ritimai' (o gal ir vienaskaitos 'ritimas', plg. atitinkamai 'apeigos' ir 'apeiga'), kuriuo dar XVIII a. vadintos "kadaise pagonims prastos ceremonijos", yra archajiškas lietuviškasis ritualo pavadinimas, tiek savo reikšme, tiek ir kilme susijęs su s.i. 'rtá-' bei galiausiai lo. 'ritus' (iš kurio radosi pats tarptautinis žodis 'ritualas'), o kartu ir iš esmės paaiškinantis pastarųjų semantinę raidą. Visi šie ritualo pavadinimai remiasi apėjimo, judėjimo ratu, sukimosi semantika, o formos atžvilgiu - ide. šaknimi *er- / *r- 'judinti; judėti' (į ją suvedant ir ide. *ar- / *r- 'sujungti, pritaikyti', kuriai priimta priskirti lo. 'ritus', s. i. rtá-, ir lie. 'risti, ritimai').Reikšminiai žodžiai: Ritualas; Ratas; Saulė; Ritual; Round; Sun.

ENThe article deals with the rear Lithuanian term for ritual Ritimey (ritimai), in historical sources attested only once in 1723 but quite regular ir later times as usual word for 'rolling', in the sense of 'dancing roundelay' too. It derives ultimately from IE *er-1 V- 'move' (other hypotheses rejected), hut as this root is proposed by some lingvists to form the basis for IE *ar- / *r- 'join, fasten, fit' (semantically cf. German fahren >fertig etc.) which produces the Latin ritus, Vedic rta-, etc., these may be considered cognate. Much additional, cosmological first of all material for semantic affiliation of Lith. ritimai with the mentioned well known terms is presented in the article. [From the publication]

ISBN:
9955699159
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2700
Updated:
2019-07-13 15:08:49
Metrics:
Views: 44
Export: