Baltų mitologemų genezė: amalas "Viscum album"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baltų mitologemų genezė: amalas "Viscum album"
Alternative Title:
Origin of Baltic mythologemes: mistletoe "Viscum Album”
In the Book:
Sakralieji baltų kultūros aspektai / sudarytoja Elvyra Usačiovaitė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012. P. 260-292. (Senovės baltų kultūra ; t. 9)
Keywords:
LT
Mitologija / Mythology; Semantika / Semantics; Baltų kalbos / Baltic languages.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama baltų mitologemos „amalas“ („Viscum Album“) sisteminė analizė. Taip pat analizuojama šio sakralinio augalo funkcinė distribucija, klasifikuotina į: vitališkumo, „arbor mundi“, transcendentinio vyksmo simbolinės atributikos elementus. Nagrinėjamo objekto mitologinės savybės nustatytos tipologiniu metodu. Be minėtos mitologemos kultūrologinės analizės, straipsnyje naujai iškeliamas žodžio „amalas“ etimologijos klausimas. Amalas yra parazitas, augantis ant kitų medžių, gausiai šakotas, kaip šluota, laumšluotė (Viscum album). Šio žodžio kilmė iki šiol nėra išnagrinėta. [versta iš angliškos santraukos]Reikšminiai žodžiai: Amalas; Baltai; Baltų mitologema; Kilmė; Kultūrologinė analizė; Lingvistinė analizė; Mitologemos; Semantika; Baltic mythologeme; Balts; Culturological analysis; Linguistic analysis; Mistletoe; Mythologemes; Origin; Semantics.

ENThe article discusses a systemic analysis of the Baltic mythologeme mistletoe "Viscum Album". Also, the analysis of the functional distribution of this sacred referent and verification of the co-ordinating systemic IE archetypical equivalents are presented. The mythological properties of the analyzed object are established by means of a typological method. Besides a culturological analysis of the said mythonym, the research newly actualizes the problem of the etymological origin of the Lith. amalas 3b 'a parasite that grows over other trees and is highly branched, like a broom; a witches-broom (Viscum album), which until now has been regarded as an unsolved problem of the Indo-European linguistics. [From the publication]

ISBN:
9789955868521
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46365
Updated:
2020-10-18 17:40:37
Metrics:
Views: 59    Downloads: 13
Export: