Dvasregiai lietuvininkų ir lietuvių sakmėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dvasregiai lietuvininkų ir lietuvių sakmėse
Alternative Title:
People seeing dead souls in the legends of lietuvninkai and lithuanians
In the Journal:
Res humanitariae. 2008, t. 3, p. 84-99
Keywords:
LT
Lietuvininkų sakmės; lietuvių sakmės; dvasregiai; vėlės; Kristburgo sutartis; prūsai; lietuvininkų sakmės.
EN
The legends of lietuvininkai; Lithuanian legends; dead souls; souls seeing people; Christburg contact; Prussians; the legends of letuvininkai; Christburg contract.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje lyginami lietuvininkų regione užrašyti sakmių variantai, kuriuose vaizduojami dvasregiai, t. y. mirusiųjų vėles nuolat regintys žmonės, ir kituose Lietuvos regionuose užrašyti analogiški sakmių variantai, kuriuose vėles mato ir dvasregiai, ir tik kartą t am tikrą veiksmą atlikę žmonės. Siekiama išsiaiškinti skirtinguose regionuose užrašytų minėtos tematikos sakmių panašumus ir skirtumus. Be t o , vertinami Vokiečių ordino 1249 m. Kristburgo sutarties su prūsais fragmento, kuriame minimi laidojamo žmogaus vėlę regintys asmenys, santykiai su folkloro tradicija. Lietuvininkų ir lietuvių sakmių variantuose aptikta turinio skirtumų, tačiau regėtojų būsenos vertinimas bei požiūris į gyvųjų ir mirusiųjų bendravimą visuose regionuose yra vienodas. Daroma išvada, kad sakmės, kuriose vaizduojami dvasregiai ir t ik kartą vėles pamatę žmonės, yra tos pačios etninės tradicijos apraiškos. Kristburgo sutartyje apibūdinto regėtojų elgesio ir raito dangumi skriejančio velionio įvaizdžio lietuvininkų ir lietuvių folkloro kūriniuose neaptikta. Siūloma hipotezė, kad informaciją apie ypatingus laidotuvių dalyvius Vokiečių ordinui pateikė ne patys prūsai. [Iš leidinio]

ENLithuanian folk legends about people who see dead souls are under research in the article. The variants recorded in lietuvininkai region and t h e analogous variants from the other regions of Lithuania are compared in it. The author's goal is to find out similarities and differences of the regional variants. Besides the author strives to evaluate how t h e fragment of contract of German Order with Prussians signed in Christburg in 1249 is related to folklore tradition. Some regional differences are evident in contents of variants, but the attitude to clairvoyants and to t h e relations between dead and alive people are the same in all regions. The author draws a conclusion that the variants from lietuvininkai region and those from the other regions of Lithuania are manifestations of the same ethnic tradition. The picture of dead soul riding on the sky and behaviour of clairvoyants described in Christburg contract were not found in the folk legends recorded in all regions of Lithuania. The author proposes the hypothesis that the information about special participants of Prussian funerals was given not by Prussians themselves. [From the publication]

ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20489
Updated:
2018-12-17 12:21:04
Metrics:
Views: 18    Downloads: 3
Export: