Lietuvos valstybės ištakos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos valstybės ištakos
Publication Data:
Vilnius : Vaga, [2000].
Pages:
317 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Įvadas: Tyrinėjimo uždaviniai; Valstybės sąvoka — Šaltiniai: Rašytiniai šaltiniai; Archeologiniai šaltiniai; Analogijų šaltiniai — Istoriografija: Lietuvos valstybės ištak ų tyrinėjimo pradžia; Pirmieji kritiškų tyrinėjimų bandymai; Vladimiro Antonovičiaus mokykla; Tarpukario tyrinėjimai; Diskusijos lietuvių išeivijos spaudoje; Tyrinėjimai okupuotoje Lietuvoje; Dabartinė Lietuvos valstybės susidarymo tyrinėjimų padėtis — Politinės organizacijos raida Lietuvos teritorijoje iki valstybės susidarymo: Medžiotojų ordos; Ankstyvųjų žemdirbių gentys; Vadystės (protovalstybės) — Lietuvos kunigaikštystės susidarymas: Kunigaikštystės susidarymo prielaidos; Rusios ekspansijos pradžia; Aukštaičių ir žemaičių riba; Aukštaičių žemės; Netimero kunigaikštystė; Vidiniai pokyčiai Lietuvoje XI-XII a.; Lietuva Polocko hegemonijos laikotarpiu (XI-XII a.) — Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės susidarymas: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės susidarymo prielaidos; 1183 metų įvykiai; Lietuvių istorinės tradicijos duomenys; Lietuvių karo žygiai XII a. pabaigoje; Lietuvių karo žygiai XIII a.; Lietuvos sąvokos išsiplėtimas — Lietuvos valstybės raida XIII amžiuje: Lietuvos valdovai iki Mindaugo; 1219 m. taikos sutartis; Lietuvos valdovo dvarai ir valsčiai XIII amžiuje; Valdovo dvarų ir valsčių geografija; Mindaugo vidaus politikos esmė; Mindaugo politinės veiklos priemonės; Mindaugo reformos — Išvados — Priedai: Viberto pasakojimas apie Brunono misiją; XIII amžiaus Lietuvos kunigaikščiai — Santrumpos — The Formation of the Lithuanian State (Summary) — Šaltiniai ir literatūra — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių ir etnonimų rodyklė.
Keywords:
LT
Istoriografija / Historiography; Mokslo šaltiniai / Sources of science.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTMonografijoje pateikiama nauja Lietuvos valstybės susidarymo koncepcija. Pirmieji Lietuvos gyventojai dar neturėjo pastovios politinės organizacijos. Jie jungėsi į klajojančias medžiotojų ordas, kurios tik tam tikrais sezonais gyvendavo drauge. Žemdirbių bendruomenės jau buvo pastovios politinės organizacijos. Gentinės (laikinos regioninės) organizacijos susiformavimas Lietuvos teritorijoje yra susijęs su indoeuropiečių pasirodymu ir gamybinio ūkio įsigalėjimu (III tūkstantmetyje pr. Kr.). Vadystės (pastovios regioninės politinės organizacijos) Rytų Lietuvoje galėjo pradėti formuotis pirmaisiais amžiais po Kristaus, bet galutinai susikūrė turbūt tik V-VI a. Valstybė yra regioninė politinė organizacija, kurioje valdymas ir gynyba yra pavesta profesionalams, išlaikomiems visuomenės. Lietuvos kunigaikštystė greičiausiai buvo ankstyvasis valstybinis darinys, kurio susikūrimas apie XI a. siejamas su pilių atsiradimu ir socialinės diferenciacijos pagilėjimu. LDK susikūrė apie 1183 m. Svarbiausias jos susikūrimo požymis - staigus Lietuvos karinės galios išaugimas ir nekintantis karo žygių intensyvumas laikotarpiu iki Mindaugo bei Mindaugo laikais, kai LDK jau neabejotinai funkcionuoja. Mindaugo, kaip valstybės kūrėjo, įvaizdžio mokslinis pagrindas tėra pora dviprasmiškų Volynės metraščio žinučių, kurias galima įvairiai interpretuoti. LDK susikūrimo kriterijai visada yra ir bus tik netiesioginiai, bet ir netiesioginiai kriterijai nėra lygiaverčiai. Autoriaus manymu, patikimiausias kriterijus - didelio masto lietuvių karo žygių pradžia nuo 1183 m. Šį kriterijų galima paremti ir kai kuriais kitais duomenimis, o jam prieštaraujančių duomenų nėra.Reikšminiai žodžiai: Istoriografija; Lietuvos valstybė, Lietuvos istorija; Lietuvos valstybė, didysis kunigaikštis, valstybės susidarymas; Rašytiniai šaltiniai; Historiography; Lithuanian history; Lithuanian state; Lithuanian state, Grand duke, genezis of the state; Written sources.

ENA new concept of the establishment of the Lithuanian state is provided in the monograph. The first inhabitants of Lithuania did not have a permanent political organisation. They united into nomadic hunter hordes, which cohabited during certain seasons. Farmer communities already were permanent political organisations. The formation of a tribal (temporary regional) organisation in the Lithuanian territory is related to the appearance of Indo-Europeans and establishment of industrial economy (3rd millennium BC). Leadership (permanent regional political organisations) probably started forming in eastern Lithuania in the first centuries AD, but they finally established only in the 5th–6th c. A state is a regional political organisation, the governance and defence of which is delegated to professionals, sustained by the society. The Lithuanian duchy most likely was an early formation of the state. Its establishment in around 11th c. is related to the emergence of castles and greater social differentiation. The Grand Duchy of Lithuania (GDL) established in around 1183. The most important feature of its establishment is a sudden growth in Lithuania’s military power and consistent military campaigns before and during Mindaugas’s rule, when GDL certainly existed. Only a couple of ambiguous notes in the Volhynian Chronicle, which may be interpreted in different ways, constitute the scientific foundation for Mindaugas’s image as the state founder. The criteria of GDL establishment are and will always be only indirect, yet aren’t indirect criteria equally important? According to the author, the most reliable criterion is the start of large-scope Lithuanian military campaigns in 1183. This criterion can be supported by certain other data and no contradicting data is available.

ISBN:
5415014950
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13148
Updated:
2020-10-08 16:12:37
Metrics:
Views: 292
Export: