Veprių Kalvarijos: istorija, apeigos ir muzika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Veprių Kalvarijos: istorija, apeigos ir muzika
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005.
Pages:
112 p
Series:
Soter. Priedas; Nr. 4 (2005)
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Muzika / Music; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites.
Summary / Abstract:

LTKnygos objektas – Veprių Kalvarijos. Darbo tikslas – atskleisti Veprių Kalvarijos istoriją, apeigas bei muziką. Tyrimo uždaviniai: pirma, remiantis istoriniais ir religiniais-geopolitiniais šaltiniais pristatyti Veprių Kalvarijos istoriografines ištakas; antra, atskleisti šio kulto kilmę; trečia, ištirti Veprių Kalvarijose naudojamas apeigas ir muziką bei nustatyti šių fenomenų kilmę. Veprių Kalvarijos yra vienos iš septynių egzistavusių ir viena iš šešių šiandien egzistuojančių kalvarijų Lietuvoje. Istorijos mokslų kontekste chronologiškai ši Kalvarija yra paskutinė (1844 m.). Ši Kalvariją sudaro 35-os Kryžiaus kelio ir 12-ka Marijos takelių stočių, pristatančių Jėzaus Kristaus ir jo Motinos Marijos gyvenimo momentus. Liaudies pamaldume šie kultai atsiskleidžia teologijos, religijos filosofijos, etnologijos bei etnomuzikologijos mokslų kontekstais. Veprių Kalvarijos – Vidurio Lietuvos Katalikiškosios kultūros Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo pamaldumo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Veprių Kalvarijos; Apeigos; Muzika.

ENThe subject of the book is Vepriai Kalvarijos (Calvary). The aim of the work is to reveal the history, rituals and music of Vepriai Kalvarijos. Aims of the investigation are as follows: firstly, on the basis of historical and religious-geopolitical sources to present historiographic sources of on the basis of historical and ethnomusical sources of Vepriai Kalvarijos; secondly, to reveal the origin of the cult; thirdly, to investigate rituals and music used in Vepriai Kalvarijos and to determine the origin of these phenomena. Vepriai Kalvarijos is one of seven former and one of six currently existing Kalvarijos in Lithuania. Within the context of history sciences chronologically this Kalvarija is the last one (1844). It consists of 35 Stations of the Cross and 12 Stations of Mary’s Paths presenting moments from the life of Jesus Christ and his Mother Mary. These cults in piety of the people reveal themselves in the contexts of theology, religion, philosophy, ethnology and ethnomusicology. Vepriai Kalvarijos is piety of suffering, death and resurrection of Christ of Catholic culture of middle Lithuania.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9424
Updated:
2019-02-07 19:02:23
Metrics:
Views: 23
Export: