Moterys ir karas ikimoderniosiose baltų visuomenėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moterys ir karas ikimoderniosiose baltų visuomenėse
Alternative Title:
Women and war in premodern baltic societies
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2021, t. 42, p. 21-38. Women and war: roles and experiences in Lithuanian history = Moterys ir karas: vaidmenys ir patirtys Lietuvos istorijoje
Keywords:
LT
Priešistorė; 13 amžius; 14 amžius; 15 amžius; Latvija (Latvia); Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Moterys / Women; Tarptautiniai konfliktai. Karai / International conflicts. Wars.
Summary / Abstract:

LTBaltijos regiono tyrimuose moterų vaidmuo priešistorinėse visuomenėje iki šiol sulaukė palyginti nedaug dėmesio. Baltų visuomenės (Rytų Baltijos gentys) šiuo klausimu beveik nenagrinėtos. Straipsnyje, remiantis archeologinių tyrimų ir rašytinių šaltinių duomenimis, gilinamasi į fragmentiškus karybos raidos aspektus, susijusius su moterimis baltų visuomenėse. Autoriai vertina archeologinių tyrimų metu surinktus duomenis, keldami klausimą, ar jie gali padėti atskleisti, ar baltų pasaulyje būta moterų karių (tai įmanoma padaryti, analizuojant kapų įkapių kompleksus ir įvertinant palaikų antropologinės analizės tyrimų duomenis). Tiriant moterų palaikus, taip pat aptinkama smurtinio pobūdžio sužalojimų, galimai arba tiesiogiai susijusių su kovos veiksmais, pėdsakų. Straipsnyje analizuojami ir viduramžių rašytiniai šaltiniai, pasakojantys apie baltų moterų vaidmenį per karinius susidūrimus. Nors jie labai skurdūs ir neteikiantys aiškių atsakymų, retos ir unikalios žinios apie moters veiklą karingoje visuomenėje atskleidžia jų svarbą priimant genčiai svarbius sprendimus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Baltų gentys; Moterys; Karai; Archeologiniai tyrimai; Proistorė; Viduramžiai; Baltic tribes; Women; Wars; Prehistory; Archeological researches; Middle Ages.

ENThe role of women in Prehistoric Baltic societies has so far received relatively little attention. As for the Balts (east Baltic tribes), they have hardly been studied in this respect at all. The paper deals with aspects of warfare involving east Baltic women, fragmentary as they might be, based on archaeological data and written source material. The authors analyse archaeological data, asking if it might help to reveal whether there were any female warriors in ancient Baltic societies (this can be done by analysing grave goods and anthropological features of human remains found in graves). Investigations of female remains sometimes also reveal traces of violent traumas, potentially related to or even directly caused by war. The article also analyses Medieval written sources describing the role of east Baltic women in military conflicts. Although they are very scarce and do not provide clear answers, some rare and unique cases featuring female activity in military society reveal the importance of their role in tribal decision-making. [From the publication]

DOI:
10.15181/ahuk.v42i0.2291
ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93781
Updated:
2022-03-15 07:49:16
Metrics:
Views: 48    Downloads: 14
Export: