Lietuvos viduramžių archeologija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos viduramžių archeologija
Publication Data:
Vilnius : Versus Aureus, 2005.
Pages:
198 p
Keywords:
LT
Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Piliakalniai / Hilforts; Pilys. Tvirtovės. Bastėjos / Castles. Bastions. Fortresses.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje nagrinėjamas laikotarpis nuo XIII a. vidurio iki XVI a.vidurio, t. y. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės susikūrimo ir suklestėjimo laikai, pagal to meto archeologijos paminklus ir jų tyrimų medžiagą. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikotarpį tyrinėja įvairių sričių mokslininkai: istorikai, menotyrininkai ir t. t. Deja, rašytinių, o ypač ikonografinių šaltinių, atspindinčių XIII-XV a. Lietuvą, yra labai mažai. Vienas iš pagrindinių šaltinių tyrinėjant pilių, miestų, kulto pastatų raidą tebelieka archeologiniai tyrimai. Kiekvienais metais Lietuvoje vykdoma beveik pora šimtų didesnės ar mažesnės apimties archeologinių ksinėjimų, maždaug pusė jų – XIII-XVII a. archeologijos paminkluose. Tačiau iki šiol neturime darbo, kuriame būtų aptarta šio laikotarpio archeologinių tyrinėjimų sąvoka, tyrinėjamų paminklų rūšys, problemos ir gauti rezultatai. Gausi šio laikotarpio archeologinė medžiaga yra menkai publikuota, todėl tyrimų rezultatai yra pernelyg mažai žinomi ne tik visuomenei, bet „apeinami“ ir istorikų darbuose. Tad šio darbo tikslas – pristatyti ankstyvosios Lietuvos valstybės archeologinių tyrimų rezultatus ir problemas. Darbe tyrinėjama medžiaga suskirstyta ir aptariama atskiromis temomis: sąvokos ir terminija, piliakalnių ir mūro pilių tyrimai, senieji miestai ir jų raida, pagoniški ir katalikiški kulto pastatai, laidojimo paminklai. Atskirai pristatoma medinė statyba, ginklai, keramika, kokliai, geležies dirbiniai, papuošalai.Reikšminiai žodžiai: Viduramžių archeologija; Pilys; Miestai; Archeologiniai radiniai; Medieval archaeology; Castle; Town; Archaeological finds.

ENThe monograph analyses the period between the mid-13th c. and the mid-16th c., i.e. the times of establishment and prosperity of the Grand Duchy of Lithuania, based on archaeological monuments of that epoch and their research material. The period of the Grand Duchy of Lithuania is the subject of studies of different scholars: historians, art historians, etc. Unfortunately, written and especially iconographic sources that reflect Lithuania of the 13th-15th cc. are very few. One of the main sources for studying the development of castles, towns and cult buildings is still archaeological studies. Each year Lithuania sees almost 200 archaeological excavations of a larger or smaller scale, of which about a half take place in archaeological monuments of the 13th-17th cc. However, there has not yet been a work discussing the concept of archaeological studies of that period, the types of monuments under investigation, problems and results achieved. There have been few publications of the abundant archaeological material of this epoch. Therefore, the results of studies are little known to the public and are "circumvented" also in historians’ papers. Thus, the purpose of this study is to present the results and problems of archaeological investigations of the early state of Lithuania. The material analysed is divided into and examined by individual themes: concepts and terminology, studies of castle hills and masonry castles, the old towns and their development, pagan and Catholic cult buildings and burial monuments. Wooden construction, weapons, ceramics, tiles, ironware and jewellery are presented as separate topics.

ISBN:
9955601655
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5714
Updated:
2016-08-05 15:49:57
Metrics:
Views: 172
Export: