Lietuvos kalvarijų Kryžiaus kelių apeiginių papročių bendroji ir vietinė tradicija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos kalvarijų Kryžiaus kelių apeiginių papročių bendroji ir vietinė tradicija
Alternative Title:
Common and local tradition of Lithuanian Kalvarijos Cross Roads sacral customs
In the Journal:
Etninė kultūra. 2007, 2006, Nr. 6, p. 42-48
Keywords:
LT
Lietuvos Kalvarijos; Kryžiaus keliai; Apeiginiai papročiai; Bendroji tradicija; Vietinė tradicija; Lietuvos kalvarijos; Lokalinė tradicija.
EN
Lithuanian Calvaries; Cross-Roads; Ritual customs; General tradition; Local tradition; Lithuanian Kalvarijos; Cross roads; Sacral customs; Common tradition.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Kalvarijų Kryžiaus kelių apvaikščiojimo apeiginiai papročiai, apimantys veiksmus, gestus, šventas vietas, maldų kalbėjimą, giesmių giedojimą, griežimą muzikos instrumentais bei bažnytines kalendorines šventes, yra ypatingai svarbūs. Pirmą kartą, išanalizavus publikuotą istorinę, etnologinę bei ekspedicijų medžiagą, straipsnyje yra atskleidžiami Lietuvos kalvarijų Kryžiaus kelių vietinių savitumų turintys apeiginiai papročiai, jų genezė, priežastys ir motyvai bei jų atitikmenys Katalikų Bažnyčios liturgijoje. Atliekant tyrimus naudotasi geografinio kartografavimo, analizės, lyginimo bei retrospekcijos metodais. Lietuvos kalvarijų Kryžiaus kelių apeiginiai papročiai susiformavo etninės kultūros bei Katalikų Bažnyčios liturgijos sąveikos pasėkoje. Lietuvos Kalvarijų Kryžiaus keliuose katalikybė perėmė kai kurias lietuvių ikikrikščioniškasias kultūros formas, nepakeisdama organizacinės struktūros. Straipsnyje publikuojamoje lentelėje yra pateikiamos keturiolika Lietuvos kalvarijų Kryžiaus kelių apeiginių papročių vietinių savitumų bei Bažnyčios liturgijos paralelės.

ENThe Christianity is universal, but it's manifestations have national nuances. The Lithuanians adorned the Rome Catholic rituals by their own religious customs accordingly to their spirit. The Catholic liturgy consists of Holy Mass and additional rituals of sacred service (the practices of folk devotion, which occur not during the Holy Masses, are performed in local language; appealing to the service book of Lithuanian Catholic Church these practices of folk devotions: Blessed Virgin Mary Hours, May-Days, June Divine Worship, spoken and chanted chaplet of Blessed Virgin Mary and the chaplets of Blessed Jesus Name, Laments, Mournful Hours, Lays and Kalvarijos Cross-roads, belong to this category). The Kalvarijos Cross Roads, which are on high hills or in Churchyards, distinguishes by it's uniqueness among the folk devotion practices of Lithuanian Catholic Church. They are in Žemaičių Kalvarija, Verkiai (in Vilnius), Beržoras, Tytuvėnai, Mosėdis and in Vepriai. The object of the investigation is Kalvarijos Cross Roads in Lithuania. The aim of this investigation is to reveal the relationship between Lithuanian ethnic and Christian values while naturalizing the cult of Kalvarijos Cross Road. In order to reveal this relationship, it was invoked the data of folklore, archaeology and Christian science.The goals of investigation were: firstly - to reveal what the folklor tells about the investigated object, secondly - to find out the place of this phenomenon in Christian Science and thirdly - to determine the relationship between the ethnic and Christian values of this phenomenon, using archaeological data. The results of the investigations prove our hypothesis, that Christianity unfolded in Lithuanian Cross Roads accepting the content of sonic of the pre-Christian cultural parts, but remaining unanimous in it's organizational structure - it conveys the content of Christ suffering road religious doctrine in the way acceptable to Lithuanians. From this viewpoint, the Kalvarijos Cross Road is an example which was built in the culture of Lithuanian nation. Thus, Catholicism was able to adopt local religious cultural conditions to the wholeness and dogmatism of Catholicism and to the churchy calendar celebrations and ceremonies. [From the publication]

ISSN:
1648-6072
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16962
Updated:
2013-04-28 18:34:39
Metrics:
Views: 7
Export: