The Behaviour of horses in Lithuanian narrative folklore

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Behaviour of horses in Lithuanian narrative folklore
Alternative Title:
Arklių elgesio stebėjimas lietuvių pasakojamojoje tautosakoje
In the Journal:
Archaeologia Baltica. 2009, t. 11, p. 357-363
Keywords:
LT
Lietuvių pasakojamoji tautosaka; Arklys; Tikėjimai; Pranašautojas; Draudimas; Turtas; Lietuvių folkloras; Tikėjimas.
EN
Lithuanian narrative folklore; Horse; Belief; Burial; Predictor; Interdiction; wealth; Lithuanian folklore.
Summary / Abstract:

LTArklys - vienas populiariausių gyvūnų, vaizduojamų lietuvių folklore. [...] Straipsnyje aptariama pasakojamosios tautosakos žanruose vaizduojamo arklio reakcija į nepaprastą aplinką, arklio kaip pranašo funkcija bei arklio - turto ženklo - atvejai. Tikėjimas, jog arkliai gali matyti dvasias, fiksuojami mitologinėse sakmėse ir padavimuose. Iš tekstų matyti, kad arkliai dažnai baidosi šalia tų vietovių, kur, kaip tikima, esančios dvasios. Toks arklio elgesys rodo jo artimą ryšį su mirusiųjų pasauliu ir laidotuvių apeigomis. Padavimuose didesnė reikšmė skiriama vietovėms, kur pastebimas neįprastas arklio elgesys. Kai kuriose mitologinėse sakmėse ypatingas dėmesys skiriamas mirusio žmogaus arkliui. Skirtinguose pasakojamosios tautosakos žanruose arklys neretai vaizduojamas pasiuntiniu ar pranašu. Mitologinėse sakmėse arklių reakcija į antgamtines būtybes praneša apie greitą artimojo mirtį. Herojaus laukiančių bėdų išpranašavimas pastebimas ir stebuklinėse pasakose. Arklio sąsajos su turtu, materialine gerove juntamos ne viename tautosakos žanre. Padavimuose ir mitologinėse sakmėse arklys neretai suvokiamas kaip turto išraiška. Buvo tikima, kad matyti arklį, girdėti kanopų kaukšėjimą ar žvengimą tam tikrose vietose reiškia toje vietoje esant paslėptą lobį. Svarbi vieta šiuose tekstuose skiriama arklių spalvai - dažnai besivaidenantys arkliai vaizduojami baltos arba raudonos spalvos. Tuo galbūt parodomas jų ryšys su užkastomis gėrybėmis - auksu, sidabru. Užfiksuoti tekstai turi ryšį su archajiniais tikėjimais, kuriuose arklys vaidina gana svarbų vaidmenį. [Iš leidinio]

ENThe paper analyses a horses' behaviour in Lithuanian narrative folklore texts: a horse's reaction towards unusual environment, a horse as a predictor and a horse as a sign of wealth. Horse's connection with burial and wealth - keeping beliefs as well as relationship with the beyond is emphasized too.

ISSN:
1392-5520; 2351-6534
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20739
Updated:
2020-02-26 11:21:44
Metrics:
Views: 16    Downloads: 8
Export: