Mato Pretorijaus užfiksuotos mitologinės medžiagos apie šventes verifikacija: sėja

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mato Pretorijaus užfiksuotos mitologinės medžiagos apie šventes verifikacija: sėja
Alternative Title:
Verification of the mythological material on celebrations recorded by Matthaeus Praetorius: celebration of sowing
In the Journal:
Res humanitariae. 2018, t. 24, p. 233-269
Keywords:
LT
17 amžius; Matas Pretorijus. Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla; Mitai. Legendos. Padavimai / Myths. Legends. Stories; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites; Tekstologija / Textology.
Summary / Abstract:

LTAnalizuojant ikikrikščioniškąją baltų kultūrą, kurios branduolį sudaro pagoniška religinė logika, iškyla ją fiksuojančios raštijos patikimumo problema. Straipsnyje apžvelgiama ir verifikuojama Mato Pretorijaus (Matthäus Prätorius) šaltinyje „Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla“ (Deliciae Prussicae, oder Preussische Schaubühne, XVII a. pabaiga) užrašyta mitologinė informacija, tiesiogiai susijusi su sėjos švente. Pagrečiui aptariamos XX– XXI a. tyrėjų, nagrinėjusių M. Pretorijaus užfiksuotą mitinę medžiagą apie sėjos šventę, interpretacijos. XX–XXI a. tyrimų kontekstas parodė, jog ankstesnių laikotarpių mokslininkai aptariamos M. Pretorijaus mitologinės medžiagos patikimumą vertino skirtingai: autentiškumo nekvestionavo, tačiau informaciją laikė gana patikima, naudojosi savo darbuose; mitologinės medžiagos autentiškumo problemą apčiuopė, bet jos spręsti nesiryžo; autentiškumo problemą pastebėjo bei daugiau ar mažiau mėgino spręsti. Tyrimas leido nustatyti, kad M. Pretorijaus užrašyta mitologinė medžiaga, tiesiogiai susijusi su sėjos švente, laikytina autentiška, patikima. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Matas Pretorijus; Sėjos šventė; Autentiškumas; Ikikrikščioniškoji baltų religija ir mitologija; Matthaeus Praetorius; Celebration of sowing; Authenticity; Pre-Christian Baltic religion and mythology.

ENIn analyzing the pre-Christian culture of the Balts, the nucleus of which consists of pagan religious logic and mythology, there is a problem of the value and reliability of the recorded writings about it. The article reviews and verifies the mythological information having a direct relation to the sowing celebration that Matthaeus Praetorius (Matthäus Prätorius) recorded in the source “Deliciae Prussicae oder Preussische Schaubühne” (Deliciae Prussicae or Prussian Theater, late 17th century). In succession, the paper discusses the interpretations made by the 20th to 21st century researchers who analyzed the mythological material recorded by Praetorius about the sowing festival. The context of the research made in 20th to 21st century has revealed that the scholars of earlier periods gave different assessments to the reliability of the aforementioned mythological material provided by Praetorius: they did not question authenticity, but considered the information to be quite reliable, and used it in their works; the scholars sensed the problem of authenticity of the mythological material, but hesitated to solve it; the scholars noticed the authenticity problem and more or less tried to solve it. The analysis suggests to determine that the mythological material related directly to the sowing festival recorded by Praetorius is to be considered authentic and reliable. [From the publication]

DOI:
10.15181/rh.v24i0.1915
ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80599
Updated:
2023-04-13 15:36:45
Metrics:
Views: 29    Downloads: 6
Export: