Senosios lietuvių kultūros ontologizmas ir modernybė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Senosios lietuvių kultūros ontologizmas ir modernybė
Alternative Title:
Onthology and modernity in the ancient Lithuanian culture
Keywords:
LT
Baltai; sakralumas; kultūros paveldas; tapatumas; globalioji modernybė; ontologija; modernumas; senoji kultūra; baltiškoji metafizika.
EN
The Balts; cultural heritage; sacrality; identity; global modernity; onthology; baltic methaphysics; modernity; ancient culture; sanctity; Baltic metaphysics.
Summary / Abstract:

LTLietuviškąją tapatybę šiandien lemia savęs suvokimo būdas, ir kaip tave supranta kiti. Europocentrinėje perspektyvoje daugiabriaunių ir sudėtingų tapatybių įvairovė yra itin plati, kūrybinga kritinės refleksijos ir dialogo erdvė. Lietuviškoji metakultūra – tai tvirtus kultūrinius pamatus senųjų baltų veiklai suteikusi mitų, simbolių, tikėjimų, moralinių vertybių ir papročių visuma, kuri yra giliausias ontinis kultūros lygmuo, iš kurio vėliau buvo subrandintas kultūrinis tapatumas bei infrastruktūra. Senojoje baltiškoje kasdienybėje sakralaus pasaulio egzistavimas greta kasdieniškojo suteikė galimybę išsiskleisti savitai metafizinei patirčiai. Senasis lietuviškasis sakralumas buvo veiksmingai funkcionuojanti ideologinė struktūra, kuri suponavo tapatumo ir bendruomeninės moralinės sąmonės pradmenis. Metakultūrinis tapatumas nyksta pasaulinėje globaliojoje modernybėje. Šiandien lietuviškoji tapatybė kinta. Šis atviras tautinės saviidentifikacijos procesas istoriškai pirmą kartą įsitvirtina europinėje ir pasaulinėje kritinės refleksijos bei įvairovės dialogo erdvėje.

ENPhenomenon of modern self-identification or identity unites historically multilayer cultural phenomena which reveal sui generis of their peculiar nature. Identity undergoing changes in global modernity becomes an inter-subjective cultural unity expression of which is represented by language, belief, moral consciousness, accumulation of fundamental values, customs and a unique worldview. That is why contemporary identity of Lithuanians is a historically vital and creative proceeding, while the ancient national tradition is reflecting strata of cultural meanings of the past towards the present time and altogether inspiring, developing spiritual experience of society towards new perspectives. Therefore, systems of certain mental categories, sensible self-expression can last throughout entire centuries, many generations are being integrated into them, and all this become a peculiar socio-cultural framework which are indefeasible because they predetermine who you are. Those universal basic constructs of spiritual life such as worldview, mindset in global modernity which remain in sociocultural consciousness and predetermine communal peculiarity, identity, behaviour remain even in the period of intensive changes. Therefore a rich metaphysical worldview generated by Lithuanian (Baltic) cultural tradition, cultivated signs of sanctity as well as authentic moral values occur not only in a new geopolitical area: they compete again for cultural space, spheres of influence and even for existence on the global worldwide level. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16510
Updated:
2020-08-14 10:20:36
Metrics:
Views: 65
Export: