The Rose and blood: images of fire in Baltic mythology

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Rose and blood: images of fire in Baltic mythology
In the Journal:
Cosmos. 2003, Vol. 19, no. 1, p. 21-42
Keywords:
LT
Liaudies kultūra / Folk culture; Mitai. Legendos. Padavimai / Myths. Legends. Stories.
Summary / Abstract:

LTLietuvių ir latvių mitologijoje ugnis dažnai reiškiasi įvairių kultūrinių vaizdinių pavidalu. Straipsnyje plačiau aptariami du mitiniai ugnies kodai – rožė (botaninis kodas) bei kraujas (fiziologinis kodas). Šie vaizdiniai remiasi mitiniu mąstymu ir siejami su tikra ugnimi pagal bendrus semantinius bruožus. Pavyzdžiui, rožė siejama su ugnimi dėl raudonos spalvos, o kraujas – dėl spalvos ir karščio. Nagrinėjami vaizdiniai gali būti traktuojami kaip mitinės ugnies metaforos, kurios egzistuoja tradicinėje kultūroje net tada kai išnyksta jų pirminė reikšmė bei asociaciniai ryšiai. Analizuojami mitiniai ugnies pavidalai yra glaudžiai susiję tarpusavyje. Tiek rožė, tiek kraujas simbolizuoja aukštesnį pasaulį. Manoma, kad jų panaudojimas laidotuvių apeigose turėjo padėti velioniui pasiekti dangų (aukščiausią kosmologinę erdvę). Galbūt galima kalbėti ne tik apie jų reikšmių, bet ir funkcijų panašumą ar net identiškumą. Taip pat atrandamas nagrinėjamų vaizdinių ryšys su baltiškojo panteono dievybėmis: Saulė suvokiama kaip dangaus rožė, o Perkūnas siejamas su krauju.Reikšminiai žodžiai: Lietuvių užkalbėjimai; Liaudies magija; Burtai; Maldos; Pasakojimas; Lithuanian exoricism; Folk magic; Incantations; Prayers; Stories.

ENIn Lithuanian and Latvian mythology, fire often appears as various cultural images. The article more explicitly reveals two mythological codes of fire: a rose (botanical code) and blood (physiological code). These images are based on mythological thinking and related to real fire on a basis of common semantic features. For instance, rose is related to fire because of its red colour, and blood because of both colour and heat. The images discussed may be considered as mythological metaphors of fire existing in traditional culture even when their primary meaning and associations disappear. Mythological images of fire discusses are close related to each other. Both rose and blood symbolise higher world. There is an opinion that their usage in funeral ceremonies should help the gone person in reaching Heaven (the highest cosmological space). Maybe it is possible to talk about the similarity or even identity not only of their meanings but also their functions. In addition, the article discloses the relationship of images discussed with goddesses of the Baltic pantheon: the Sun is perceived as the rose of the sky, and the Thunder is related to blood.

ISSN:
0269-8773
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8662
Updated:
2020-11-13 13:55:32
Metrics:
Views: 89
Export: