Senoji vaistininkystė : rašytinės trejos devynerios

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Senoji vaistininkystė: rašytinės trejos devynerios
Alternative Title:
Ancient pharmacy: extractum trejos devynerios in written sources
Publication Data:
Kaunas : Kopa, 2005.
Pages:
151 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Liaudies kultūra / Folk culture; Sveikata / Health.
Summary / Abstract:

LTŠi knyga nėra mokslinis veikalas. Tai vaistininkystės praeities paveikslėliai. Tų paveikslėlių yra trejos devynerios, kiek lietuviškoje vaistininkystėje ir turi būti. Toks knygos pavidalas pasirinktas ir kaip vaistas galimoms mūsų laikų vaistininkystės ligoms, ir kaip apsauga prie jos prisilietusiems žmonėms. Vaistininkystės istorijoje siautėję vėjai nebūtinai sutampa su šioje knygoje esančiais vertinimais. Vaistinėje, kaip ir už jos durų, per amžius vyksta šviesos ir tamsos pradų kova. Bet kuri pergalė šioje kovoje yra laikina. Žinia, kad nieko nėra amžina, žadina budrumą ir teikia vilties. Kauno medicinos universiteto Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejaus rinkiniai, archyvas ir biblioteka buvo pagrindiniu šaltiniu, iš kurio semta medžiaga šiai knygai. Muziejaus įkūrėjo docento Alfonso Kaikario (1922-1997) išpuoselėtos vertybės buvo kelrodžiu, keliaujant senosios vaistininkystės vingiais. <…> Medžiaga knygai surinkta iš įvairiu spaudinių ir rankraščių, atstūmus interneto viliones. Atsisakius šių naujų laikų vertybių, kaip ir plačiai paplitusių vaistininkystės istorijos vaizdų, tikėtasi išlaikyti senovinį minčių skambesį. Gal skaitytojui tai pasirodys netikėta ir įdomu. Knygos iliustracijose atspindėti tik Lietuvoje išsaugoti vaistininkystės istorijai svarbūs daiktai ir vaizdai. Jie, gal ir nebūdami tokie seni ir prašmatnūs, kokius galime aptikti pasaulio vaistininkystės istorijos knygose, yra savi ir, būtent dėl to, - mieli bei artimi. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Liaudies medicina; Ligos; Vaistiniai augalai; Medicininė terapija; Vaistininkystė; Folk medicine; Sickness; Drug plants; Medical therapy; Pharmacy.

ENThis book is not of scientific character. It includes pictures of past pharmacy. The number of these pictures is 999 (trejos devynerios) as to be in Lithuanian pharmacy. Such form of the book is selected as potential remedy for nowadays pharmacy diseases and as protection for people who touch it. Mess in a history of pharmacy not necessary is the same as assessments provided in this book. In a pharmacy as well as behind its door fight between light and darkness lasts for centuries. Any victory in this fight is temporary. A common knowledge that everything can not last for ever evokes alertness and provides hope. Collections of history museum of Lithuanian medicine and pharmacy of Kaunas Medical University as well as archive and library was the basic reference for this book. Values nurtured by Alfonsas Kaikaris (1922-1997), founder of the museum, became signpost by travelling around round windings of ancient pharmacy. Material for this book has been collected from various printings and manuscripts, by neglecting charm of internet. Upon refusal of these values of modern times, the same as widely spread views on pharmacy history, the intention was to preserve ancient sound of thoughts. Maybe a reader will find it rather surprised and interesting. Illustrations of the book reflect preserved only in Lithuania important tools or views for pharmacy history. Despite of the fact that they are not such old and exclusive, which one can see in books, disclosing history of pharmacy worldwide, but they are local of interest, and what is why they remains pleasant and close.

ISBN:
9955971126
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4162
Updated:
2013-04-28 16:01:44
Metrics:
Views: 66
Export: