Raktas Romuvai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Raktas Romuvai
Alternative Title:
Romuva decoded
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2003, Nr. 6, p. 14-33
Keywords:
LT
19 amžius; Viduramžiai; Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Prūsai / Prussians.
Summary / Abstract:

LTRomuvos aprašymas Petro Dusburgiečio „Prūsijos žemės kronikoje“ (1326) nuo seno yra mokslininkų tyrimų bei visuomenės diskusijų objektas. Sunku rasti veikalą apie senąją Prūsijos istoriją ar baltų religiją, kuriame nebūtų skirta dėmesio Romuvos šventovei Nadruvoje. Baigiantis XIX a. ši diskusija jau buvo taip įsibėgėjusi, kad asmeniškai sudomino carą Aleksandrą III. Straipsniuose ir studijose dėmesys paprastai telkiamas į vieną ar kitą Romuvos temos aspektą: reali ar sugalvota šventovė, jos vieta, Krivio kompetencija ir pan. Šiame straipsnyje aptariama daugelis šių klausimų, glaustai apibendrinama tai, ką galima pasakyti apie Romuvą, jos vaidmenį, epochą. Pirmą kartą Lietuvos istoriografijoje kalbama apie Romuvos paraleles Baltijos regione.Reikšminiai žodžiai: Romuvos lokalizacija; Senasis religinis centras; Ankstyvieji viduramžiai; Prūsai; Nadruva; Viduramžių kronikos; Lokalization of Romuva; Ancient religious centre; Early Medieval Ages; Prussian; Nadruva; Medieval chronicles.

ENDescription of Romuva in Prūsijos žemės kronika (1326) by Petras Dusburgietis for a long time has been an object of scientific research and public discussion. It is difficult to find a publication on the ancient history of Prussia or Baltic religion that did not focus on Romuva temple in Nadruvia. In the decline of the 19th c. this discussion became increasingly animated, and even tsar Alexander III became involved. Articles and studies usually focus on one or other aspect of this topic: the question whether the temple was real or made-up, its location, Krivis’ (Lithuanian Pagan supreme priest) competence and other. This article, however, discusses several issues, briefly summarizes all information on Romuva, its role and relevant epoch. For the first time in Lithuanian historiography, the article aims at discussing Romuva analogues in the Baltic Sea region.

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7830
Updated:
2013-04-28 16:40:24
Metrics:
Views: 57    Downloads: 11
Export: