Dvaras ir Dvargantas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dvaras ir Dvargantas
Alternative Title:
Lith. dvaras and Dvargantas
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2005, Nr. 2, p. 8-19
Keywords:
LT
Mitologija / Mythology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektai – lietuvių kalbos žodis dvaras ir lietuvių mitinės būtybės Dvarganto vardas bei atitinkamos funkcijos. Straipsnio tikslai, pirma – priminti ir pabrėžti (tai jau iš esmės išsakyta kitų, pirmiausia V. Mažiulio), kad lietuvių žodis dvaras veikiausiai vis dėl to nėra slavizmas, nors nuo XIX a. taip buvo įprasta, kad ir paabejojant, manyti; ir; antra – parodyti, kad J. Lasickio pirmojo paminėta lietuvių mitinė būtybė Dvargantas tokiu atveju gali būti pakankamai archajiška (nors ir būtų degradavusi). Kadangi pirminės baltų-slavų *dvar- reikšmės būta ‚durys, vartai‘, tai savo funkcijomis Dvargantas, galimas daiktas, pirmiausia buvo durų ar vartų sargas (dėmenį -gant- siejant su ginti) – visame pasaulyje gerai žinomo archetipinio „durų/ vartų sargo“ lietuviškas atstovas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kalba; Mitologija; Etimologija; Šaltinių analizė; Tautosaka; Language; Mythology; Ethymology; Analysis of sources.

ENSubjects of the article are Lithuanian word “estate” (dvaras) and name of Lithuanian mythological creature Dvargantas as well as appropriate functions. The article aims: firstly to remind and to emphasize (this was already discussed by others, firstly by V. Mažulis) that Lithuanian word dvaras probably is not Slavism, although this fact has been accepted since the 19th century, and secondly to show that Lithuanian mythological creature first time mentioned by J. Lasicki in this case may be quite archaic (although degraded). Because the initial meaning of Baltic-Slavic *dvar- was “door”, “gate”, thus in terms of its functions Dvargantas possibly might be guardian of door or gate (by linking component -gant- with Lithuanian word ginti (to protect).

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4258
Updated:
2018-12-20 23:06:28
Metrics:
Views: 33    Downloads: 5
Export: